Jan Gunnar har arbeidet med executive search, organisasjonsutvikling og leder- og teamutvikling siden 1986. Erfaringen er opparbeidet både som linjeleder i større organisasjoner, samt som konsulent og leder i internasjonale konsulentorganisasjoner. Han var prosjektleder og nasjonalt ansvarlig for offentlig sektor i Norge i Mercuri Urval.

Han har i dag mange av sine kunder innenfor industri, bank/finans, havbruk, fornybar energi, høyteknologi og offentlig og semi- ffentlig sektor . Han har bred erfaring i å bistå tidligfase teknologi bedrifter i oppbyggingen av organisasjonen.
Videre har Jan Gunnar bakgrunn fra operative lederjobber i Luftforsvaret, internkonsulent innen organisasjon- og lederutvikling, samt som major i Forsvarsdepartementet. Han har vært direktør i Mercuri Urval i 11 år. Som partner i Horton International var han med på etableringen av Trondheims-kontoret.

Jan Gunnars spesialkompetanse er innen executive search og rekruttering av toppledere og ledere. Han har lang erfaring med styrearbeid og organisasjonsutvikling.
Jan Gunnar er utdannet ved Luftkrigsskolen, Luftforsvarets Stabsskole I, NHH – ledelse- og kompetanseutvikling, NTNU – Anvendt sosialpsykologi og Personalpsykologi samt konsulentutdanning fra ECS Stockholm.

Jan Gunnar er sertifisert på testverktøyet OPQ32 og Cut-e.

Tilbake til ansatte