Jo har sin spesialkompetanse og fokus er innen lederrekruttering, utvelgelse og implementering av topp- og mellomledere. Han har også erfaring med utvelgelse av kandidater til styreverv og spesialistfunksjoner. Som rådgiver har han tilrettelagt og gjennomført styreevalueringer, teamutviklingsprosesser og vært rådgiver i en rekke organisasjonsutviklingsprosesser.
Oppdragsgivere er virksomheter i en rekke bransjer innen privat sektor, og innen offentlig sektor som stat, fylkeskommune, kommuner og foretak eid av disse.
Jo har hatt flere sentrale lederstillinger, fra private familieeide bedrifter til nasjonale og internasjonale konserner. Han har rådgivningserfaring fra Horton International og TotalConsult innen rekruttering og organisasjonsutvikling, samt fra Deloitte. Han har også innehatt og har flere egne styreverv

Han har også god erfaring som leder med ansvar for strategi- og utviklingsarbeid. Dette har omfattet sammensetting av ledergrupper, omstillingsarbeid, strukturendringer samt som mentor for ledere. Som toppleder gjennom de siste 25 årene har han bl.a. hatt hovedansvaret for HR/Rekruttering i de enhetene han har hatt ansvaret for. Samarbeidet med mange aktører innen rekrutteringsbransjen har gitt verdifull erfaring.

Jo er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har juridiske studier ved UiB og AFF’s Lederutviklingsprogram, hovedprogrammet.

Jo er sertifisert på testverktøyet OPQ32 og Cut-e.

Tilbake til ansatte