Kamilla jobber som researcher i Search House og bidrar i rekrutteringsprosesser med søk. Hennes hovedoppgaver er å finne de riktige kandidatene, og å motivere dem til å søke på ledige leder- og fagspesialistsstillinger hos våre oppdragsgivere.

Kamilla har en bachelor i psykologi fra NTNU, med studieopphold ved University of Queensland, Australia. Hun tar nå en mastergrad i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU. I forbindelse med studiet har hun fått erfaring med å lede samarbeidstrening ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet Diversity Icebreaker. I tillegg har hun hatt flere frivillige verv og engasjement, blant annet som økonomiansvarlig for Bedriftsportalen for Psykologi. Hun har også jobbet med å evaluere omstillingsprosesser ved det nye akuttbygget til St.Olavs på Østmarka.

Med sin psykologibakgrunn kan Kamilla mye om hvordan mennesker fungerer både som enkelt individer og i grupper, og har derav god innsikt i kommunikasjon i organisasjoner. Hun er oppdatert på nyere forskning innen rekruttering og organisasjonspsykologi, som hun er opptatt av å benytte i praksis både i kontakt med oppdragsgivere og kandidater.

Tilbake til ansatte