Marthe er deltidsansatt som assisterende researcher i Search House. Hennes oppgave er å bistå i search-prosessen.

Hun har en noe utradisjonell bakgrunn med sin utdannelse fra Balettakademien i Stockholm, med flere år som selvstendig næringsdrivende i bransjen bak seg. Hun har erfaring som blant annet prosjektleder, økonomiansvarlig og utøvende kunstner i større og mindre kulturproduksjoner i inn og utland. Hun jobber også som pedagog.

Parallelt med sitt arbeid tar hun for tiden studiepoeng i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU.

Tilbake til ansatte