Rune er ansatt som researcher i Search House. Hans oppgaver er å lede search-prosessen, avklare kandidatprofiler med oppdragsgivere, og markedsføring i tradisjonelle og sosiale medier. Han er utdannet siviløkonom ved NTNU Handelshøyskolen med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse.

Ved siden av utdannelsen har Rune også opparbeidet seg en del politisk erfaring, og har hatt flere verv både i parti og ungdomsparti på lokalt og regionalt nivå. I tillegg har han sittet en periode i Trondheim bystyre hvor han jobbet med oppvekst- og finans- og næringspolitikk.

Gjennom sin utdanning og erfaring har Rune opparbeidet seg en solid forankring innen ledelsesteori og en genuin interesse for å sette seg inn i og forstå forretningsprosess, bransje og ulike behov som oppdragsgiver har. I rekrutteringsprosessene er han opptatt av å bygge gode lag som utfyller hverandre og se etter hvilken kompetanse som vil være viktig for oppdragsgiver både i dag og fremover i tid.

Tilbake til ansatte