Tyra er i dag researcher i Search House og bistår i rekrutteringsprosesser med søk. Gjennom sitt arbeid i Search House har Tyra kontaktet og motivert en rekke kandidater til å søke på ledige fagspesialist- og lederstillinger hos våre oppdragsgivere.

Tyra tar en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU. Hun har også en bachelor i psykologi fra NTNU, og har hatt studieopphold ved UC Berkeley. Ved siden av studiene har hun arbeidet for flere studentforeninger, og var blant annet leder for Karrieredagen NTNU Dragvoll 2018. Hun har også i en periode arbeidet i Sparebank 1 SMN, der hun jobbet innenfor forretningsutvikling med å øke attraktiviteten til banken blant unge voksne.

I lys av sin utdannelse har Tyra utviklet en god psykologisk forståelse for menneskelig atferd i organisasjoner, og hvordan grupper vil reagere på tiltak som organisasjonen iverksetter. Hun har god innsikt i nyere forskning på seleksjon, og de krav til psykologiske tester man bør møte for å øke sannsynligheten for å velge rett kandidat. Denne kunnskapen er viktig for å sikre rettferdige rekrutteringsprosesser og god kandidathåndtering.

Tilbake til ansatte