IMSA Search Global Partners, Norway


 IMSA Search Global Partners er et internasjonalt nettverk, som spesialiserer seg i rekruttering av topp- og mellomledere. Organisasjonen består av flere executive search selskaper spredt over 5 kontinenter. IMSA Search er dermed et globalt nettverk av executive search selskaper og tilbyr sine tjenester i 23 land, med 50 kontorer og tilsammen 245 konsulenter. Search House er en del av IMSA Search Global Partners og sammen med A’Head Executive i Stavanger og Oslo utgjør vi IMSA  Search Global Partners, Norway. Dette gir oss i Search House en lokal, nasjonal og global tilstedeværelse. For våre oppdragsgivere betyr dette muligheten for et internasjonalt kandidattilfang, og for kandidater i vår database betyr det muligheter for internasjonale stillinger.

For å vite mer om IMSA Search, kan du besøke deres hjemmeside her


 

IMSA Spring meeting 2019. Et knippe IMSA Search konsulenter under samling i Italia. F.v. Mauritius, Frankrike, Italia,
Polen, Marokko, Norge, Sveits, Norge og Italia

 

 

Signeringsbilde. Bilde i «kongelige omgivelser» tatt etter signering av samarbeidsavtale mellom Search House og A’Head Executive. F.v Jan Gunnar Storli og Stig-Rune Reese

 

Fellesbilde av konsulentene i IMSA Search Global Partners, Norway.

 

Fellesbilde av konsulentene i IMSA Search Global Partners, Norway. F.v. Jan Gunnar Storli, Jo Temre, Lin Therese Reese, Thomas Henriksen, Eilif Solem, Ingrid Johansen, Stig-Rune Reese, Rune Presthus
og Hard Olav Basiansen.