Administrerende Direktør

Strategisk ledelse - Regional næringsutvikling - Verdiskaping for våre medlemmer

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) ble stiftet i 1862 og har siden starten vært en sterk bidragsyter til næringsutvikling i regionen. I dag er 1.950 virksomheter med over 50.000 ansatte medlemmer i foreningen. NiT er regionens viktigste arena for nettverk, forretningssamarbeid og kompetanseutvikling for næringslivet.

Vårt overordnede mål er at vår innsats skal øke verdiskapingen i Trondheimsregionen for å skape en sterkere, mer attraktiv og bærekraftig region.

NiT jobber bredt, men en av foreningens viktigste oppgaver er å være en tydelig stemme og aktiv næringspolitisk pådriver. En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

NiTs mange medlemmer og samarbeidspartnere, fagråd og lokalstyrer i seks kommuner definerer og synliggjør potensialet og strategien for vekst innen ulike næringer. I tillegg til 15 fast ansatte medarbeidere jobber 260 næringslivsledere frivillig gjennom fagrådene og lokalstyrene for å ivareta næringslivets interesser og bidra til næringsutvikling. I tillegg ivaretar NiT handelskammerfunksjonen i Midt-Norge.

Om stillingen

Ord fra styrets leder, Trond Mellingsæter

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har gjennom de siste 15 årene med administrerende direktør Berit Rian ved roret fått en meget sterk posisjon. Foreningen søker alltid å styrke rammebetingelsene for sine medlemsbedrifter, noe vi ikke minst så under pandemien, samt ved å skape arenaer hvor medlemmene kan bygge nettverk og lære av hverandre.

NiT har vokst betydelig, både i antall medlemmer og i geografisk utbredelse i denne perioden, og har blitt en svært respektert og innflytelsesrik diskusjonspartner i samarbeid med politiske myndigheter på ulike nivå.

Nå ønsker vi å fortsette den positive utviklingen, men også å se på ambisjoner og strategi med nye øyne for å løfte Næringsforeningen til neste nivå. Krevende økonomiske rammebetingelser, den teknologiske utviklingen og ambisjonene om et grønt skifte er noen utviklingstrekk som krever at strategi og ambisjoner kontinuerlig må vurderes kritisk. Ambisjonene er svært høye for foreningen – ikke minst skal våre medlemmer oppleve at vi bidrar til reell verdiskaping for næringslivet, og tar opp de viktigste problemstillingene som bedriftene er opptatt av.

Vår nye administrerende direktør skal stå i spissen for å løfte NiT til neste nivå.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Hovedoppgaver og ansvarsområder

 • Strategisk ansvar gjennom å utvikle og virkeliggjøre ambisiøse planer som skaper bedre rammebetingelser for våre medlemmer
 • Bidra aktivt i relevante samarbeidsfora
 • Videreutvikle nettverksarenaen for medlemmer og samarbeidspartnere
 • Etablere og opprettholde sterke relasjoner med lokale bedrifter, organisasjoner og myndigheter nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Utvikle og implementere markedsføringsstrategier for å promotere næringsforeningen og dens aktiviteter
 • Utøve effektivt lederskap av egen organisasjon
 • Fronte foreningen og viktige saker for næringslivet i media

 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer

 • Høyere utdannelse
 • Næringslivserfaring
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • God kunnskap om politiske prosesser
 • Erfaring fra ledelse, team- og nettverksbygging
 • Forretningsmessig forståelse
 • Dokumenterte resultater

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og effektiv arbeidsstil
 • Utviklingsorientert
 • God teambygger og positive lederegenskaper
 • Dyktig til å etablere gode samarbeidsforhold, både internt og eksternt

 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til vekst og utvikling i en organisasjon med unikt mandat fra medlemmene
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Spennende og utfordrende oppgaver med fremtidsfokus
 • Profesjonelt og kompetent miljø i vekst og utvikling
 • Stilling hos en ledende organisasjon i regionen
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • God pensjonsordning

 

Arbeidssted: Trondheim – noe reising må påregnes.

Søknadsfrist: så snart som mulig, men senest 11. februar 2024.

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Vi ønsker at den rette kandidaten kan tiltre stillingen i løpet av høsten 2024.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.