Business Controller

analyse – finans – virksomhetsstyring

Sit er Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Vi skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her. I samarbeid med studentene vil vi utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene er en viktig del av vårt arbeid. Vi har 320 ansatte som tilbyr boliger, servering, trening, barnehager, helsetjenester og støtte til studentforeninger, for 43 000 studenter i våre tre byer. Vi omsetter for om lag 700 millioner kroner i året, og er en solid og trygg arbeidsplass.

Om stillingen

For at Sit skal kunne fortsette å utvikle gode velferdstilbud til studentene, nå og i framtiden, må økonomiavdelingen i Sit inneha en høy faglig kompetanse. På bakgrunn av dette ser vi nå etter en faglig sterk business controller som skal være en nøkkelperson i utviklingen av økonomifunksjonen i Sit.

Du er opptatt av egen og andres kompetanseutvikling, og er en positiv bidragsyter til dine nærmeste kollegaer og øvrige samarbeidspartnere. Du vil bli ansatt i økonomiavdelingen, og blir en del av faggruppen analyse og finans, og vil rapportere direkte til økonomidirektør. Faggruppen analyse og finans består av faggruppeleder samt 2 business controllere hvor denne stillingen utgjør den ene.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 30.09.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Business controller i Sit, med spesielt ansvar på oppfølging og analyse av tildelt virksomhetsområdet
 • Finans; likviditetsstyring, oversikt og kontroll over finansplassering og låneportefølje
 • Sikre god kontroll og kvalitet i økonomistyringen og være en støtte til virksomhetene
 • Kalkyler og analyser
 • Budsjett- og prognosearbeid
 • Rapportering og prosjektrapportering til direktorater og andre foretak
 • Bidra i oppfølging av de strategiske prosjekter
 • Bidra til videreutvikling av nylig implementert økonomisystem
 • Være en pådriver for å jobbe smartere og mer effektivt gjennom kontinuerlig forbedring av systemer, prosesser og rutiner i samarbeid med virksomhetsområdene
 • Lederstøtte og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Andre oppgaver som naturlig tilfaller stillingen

 

Kompetanse og egenskaper:

Master innen økonomi/administrasjon eller annen relevant mastergrad. Nyutdannede kan være aktuelle, men da ønskelig med erfaring fra lignende stilling og gjerne innen finans. Generelt god IT-kompetanse og forståelse for datadrevet virksomhetsstyring anses som sentralt. Videre er det ønskelig med forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring og erfaring fra ulike økonomisystemer vil være en fordel, men ikke et krav.

 

Vi tilbyr:

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet og robust organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Ung i Sitt; et sosialt møtepunkt for unge arbeidstakere
 • Sentrale arbeidslokaler på Gløshaugen
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Sit er en mangfoldig velferdsorganisasjon og vi er i stadig vekst og utvikling. Hos Sit møter du ansatte som brenner for studentvelferd og -trivsel i studentbyene. Du blir en del av et raust arbeidsmiljø og du får kollegaer som jobber for å bidra til en arbeidshverdag som er inkluderende, trygg og åpen for alle.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.