CEO

Ledelse – Utvikling – Rådgivning

Maintech et veletablert rådgivende ingeniørmiljø kjent for høy fagkompetanse og gode løsninger. Virksomheten er rettet mot selskaper i bransjer som olje & gass, energi, prosessindustri, havbruk og næringsmiddel, infrastruktur og bergindustri. Den rådende filosofien i MainTech er at kultur er viktig for å tiltrekke seg dyktige mennesker som igjen kan produsere gode resultater, og kulturen i selskapet er preget av at man er jordnære og solide folk som er opptatt av å utvikle seg faglig. Selskapet ble etablert i 2000, har i dag 55 ansatte og en omsetning på rundt 95 millioner. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og selskapet har avdelingskontor på Raufoss og i Molde.

Om stillingen

Maintech søker ny CEO som skal ha ansvaret for å videreutvikle selskapet, samt være ansvarlig for overordnet strategi og målsetting som skal sikre at Maintech er robust og konkurransedyktig også i fremtiden

Vi søker etter en sterk og erfaren leder som evner å utfordre, og som vil ha et overordnet blikk på organisasjon, strategisk utvikling og god økonomistyring. Dette innebærer å balansere kortsiktige mål med langsiktige strategiske visjoner for å sikre lønnsomhet og bærekraftig vekst.

Maintech er godt etablert som en troverdig og profesjonell aktør og samarbeidspartner i markedet, og CEO må være en dyktig leder med en helhetlig forståelse av både industrien og tjenesteleveranse-sektoren.

CEO skal være en aktiv markedsperson som er med på å bygge relasjoner mot selskapets strategiske kunder og samarbeidspartnere. Dette fordrer at CEO deltar på møter, konferanser og møteplasser der disse mulige relasjonene befinner seg. CEO bør kunne delta i debatter, stå på en scene å snakke på vegne av selskapet.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for helhetlig strategiarbeid og oppfølging av vedtatte strategier for konsernet
 • Overordnet ansvar for innovasjon og forretningsutvikling
 • Etablering og oppfølging av budsjett/prognoser i samarbeid med styret
 • Utarbeide og følge opp målekriterier i samarbeid med styret og ledergruppen
 • Identifisere potensielle risikoer og implementere strategier for å håndtere dem
 • Personalansvar for medlemmer i ledergruppen
 • Bygge og utvikle organisasjonen slik at den er rustet for ytterligere vekst
 • Rekruttere, utvikle og beholde talentfulle medarbeidere
 • Overordnet ansvar for en god og solid økonomistyring
 • Gi regelmessige rapporter til styret og andre interessenter om selskapets fremgang, utfordringer og prestasjoner
 • Kontakt og nettverksbygging med andre tilsvarende virksomheter i bransjen, samt myndigheter, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere
 • Tett kontakt med kunder og et sterkt engasjement for virksomhetens marked, tjenester, kunder, konkurrenter og bransjetrender.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, gjerne fra teknologi, økonomi eller ledelse.
 • Evne til å lede tunge fagpersoner og fagmiljø
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater, gjerne fra vekstselskaper
 • Håndtere ledelsesverktøy som bidrar til å ta velinformerte beslutninger. Dette kan inkludere analytiske verktøy, beslutningsmatriser og datadrevne tilnærminger o.l.
 • Det er en fordel med erfaring fra ledelse innen kompetansemiljøer
 • Håndtere samarbeid med ledere fra andre kulturer- internasjonal forretningskultur
 • Erfaring fra tilsvarende bransjer er en fordel, men ikke et krav
 • God forståelse for forretningsdrift, strategisk planlegging, økonomistyring, markedsføring og salg
 • Finansiell- og økonomisk kompetanse, inkludert budsjettering og rapportering
 • Fordel med internasjonal erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Målbevisst og Inspirerende leder som motiverer og utvikler organisasjonen
 • Evne til å delegere ansvar og bygge en sterk bedriftskultur
 • Evne å lede ledergruppen, og å spille på egenskapene gruppen har for felles fremdrift som team
 • Evne å beholde og utvikle ansatte
 • Strategisk tenkende, utviklings- og løsningsorientert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Åpen for nye ideer og innovative tilnærminger
 • Kommersielt orientert og trives med markeds- og kundekontakt.
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne og drivkraft for vekst
 • Evne til å ta raske og veloverveide beslutninger
 • God relasjonsbygger med sterke kommunikative evner
 • Tydelig, tillitsskapende og samarbeidsorientert
 • Høy etisk standard og integritet
 • Analytisk og strukturert med et godt blikk for helheten

 

Vi tilbyr

 • En sentral og utfordrende topplederstilling med interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Store, betydningsfulle og nyskapende prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser som gjenspeiler stillingens nivå og ansvarsområder
 • Altrad Bonusordning

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.