Compliance Manager

Etterlevelseskultur - Internkontroll - Policy - Ledelse

Nidaros Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor i Trondheim. Banken er ambisiøs og fremtidsrettet. For oss er bank mer enn penger – vi legger stor vekt på personlig rådgivning og å kjenne kundene våre. Vi har lang tradisjon for å være en god bank for våre kunder, eiere og ansatte. Banken har en forretningskapital på 5,3 milliarder og vi er 30 ansatte. Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester både for privat- og bedriftskunder.

Nidaros Sparebank er medlem i Lokalbankalliansen. Alliansen består av 10 selvstendige sparebanker som samarbeider om ulike deler av bankdriften, samt spiller hverandre gode gjennom utviklingen av gode samarbeidende kompetansemiljøer. Som ansatt i Nidaros Sparebank vil du få mulighet til å utvikle deg selv ved å bli en del av dette samarbeidet.

Om stillingen

Nidaros Sparebank ønsker å holde høy kvalitet på arbeidet som utføres i banken. Som leder for compliance vil du få muligheten til å være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver som involverer mange av bankens tjenester og bli godt kjent med hele organisasjonen. Bankens compliance manager vil også inneha rollen som personvernombud.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Rollebeskrivelse

 • Bidra til å bygge en god etterlevelseskultur i banken.
 • Delta i arbeid med risikovurderinger og årsplan.
 • Ansvarlig for å implementere nye endringer i regelverk og rutiner, samt retningslinjer.
 • Planlegge og gjennomføre internkontroller.
 • Inneha rollen som personvernombud og gi råd, veiledning og opplæring knyttet til dette.
 • Utarbeide og vedlikeholde policydokumenter, prosesser, rutiner og retningslinjer innenfor etterlevelse og personvern.
 • Ansvarlig for rapportering og presentasjon av etterlevelse og personvern til bankens styre og andre interessenter.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyere utdanning.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende roller fra for eksempel bank, finans, regnskap eller revisjon.
 • Høy etisk standard og integritet.
 • Interesse for tolkning av regel- og lovverk.
 • Du er løsnings- og teamorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å formidle juridiske problemstillinger og råd på en pedagogisk måte.

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Nidaros Sparebank opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd jf. § 8-9 og Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer blant annet krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

 

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke.
 • Utfordrende oppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Korte beslutningsveier i en handlekraftig organisasjon.
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje.
 • Gode sosiale ordninger.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.