Daglig leder

Ledelse – Samfunnsoppdrag – Utvikling

Fides er en arbeids og inkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter gjennom arbeidsrettede tiltak. Vår visjon er at «vi skal utgjøre en forskjell for enkeltmennesket og samfunnet». Det oppnår vi ved å tilby skreddersydde løsninger til mennesker i ulike livssituasjoner. Og med våre løsninger får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering. Enkeltmenneskene opplever økt mestring og mening i hverdagen, og får et bedre liv.

Vi i Fides utfører tjenester for, og i tett samarbeid med, næringsliv, kommuner og NAV. På den måten deltar Fides i verdiskapingen, og tilfører våre samarbeidspartnere en merverdi.

I vårt arbeid legger vi stor vekt på kvalitet og faglighet, ved at vi benytter anerkjent metoder og ved å utvikle egne faglige modeller, faglig plattform og læringsarenaer.

Om stillingen

Vår nye leder skal lede og videreutvikle en god og solid organisasjon som leverer gode tjenester og har legitimitet hos brukere, eiere, og Arbeids- og velferdsforvaltningen. Som leder får du ansvar for å skape tillit og sikre gjennomføringskraft til de strategiske prioriteringer og valg som besluttes. Det forventes at du identifiserer deg med vårt unike samfunnsoppdrag og du må kunne balansere fagkunnskap, organisatorisk- /økonomisk forståelse med samfunnsinnsikt. Du må ha god rolleforståelse, være beslutningsdyktig og ha dokumenterte lederegenskaper. Vi forventer at du har relevant høyere utdanning, og opptrer i lederrollen som trygg, kommuniserende og ansvarlig.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av vår totale virksomhet.
 • Utvikle og iverksette bedriftenes strategier på vegne av styret.
 • Strategisk utvikling og ledelse gjennom lederteamet.
 • Følge opp og sikre samhandling med samarbeidspartnerne (oppdragsgivere, kommunene, Nav og næringslivet)
 • Sikre faglig forsvarlige tjenester.
 • Ivareta økonomi, budsjett, rapportering, planlegging og drift.
 • Representere selskapet utad mot myndigheter og eiere.
 • Følge opp og sikre god samhandling med vernetjeneste og tillitsmannsapparatet

 

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring innen fagfeltet og kan vise til oppnådde resultater.
 • God kjennskap til Arbeids- og Velferdssektoren, eller nærstående fagområder.
 • Kunnskap om offentlig anbudsarbeid.
 • God organisasjonsforståelse, og gjerne forståelse for styrearbeid.
 • God kjennskap til aktuelle lovverk knyttet til arbeidsinkluderingsfelt
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.

 

Personlige egenskaper

 • Strategisk med overordnet blikk på samfunnsutvikling.
 • Opptatt av utvikling både faglig og organisatorisk.
 • Lydhør overfor brukerbehov.
 • Forståelse for bransjens utfordringer.
 • Evne inspirere og motivere ansatte.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling i en viktig virksomhet.
 • Godt arbeidsmiljø i velorganisert bedrift.
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidssted for stillingen er i Stjørdal

 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

 

Rekruttering til stillingen er underlagt offentlighetsloven, og søkerliste vil bli offentliggjort.

Søker kan søke om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men dette kan ikke garanteres. Dersom søkeren har en rolle i offentligheten i dag, og stillingen er av en karakter som er av interesse for allmennheten, kan opplysningene offentliggjøres likevel. Dersom en søker ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres, slik at kandidaten kan velge å trekke søknaden.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.