Daglig leder

Trondheim Tech Port er en medlemsorganisasjon som jobber med teknologi og innovasjon, og som skal fremme teknologihovedstaden Trondheim med sine forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse som en attraktiv region for nye muligheter. Trondheim Tech Ports mål er å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene. Som fasilitator, tilrettelegger og pådriver involverer vi innovasjonsaktører, bygger nettverk, og gjennomfører ulike prosjekter, arrangementer og kommunikasjonsaktiviteter. Trondheim Tech Port jobber tett sammen med næringsliv, gründere, forskningsmiljøer, offentlig sektor og kapitalmiljø for å bygge et sterkt innovasjonsøkosystem, og vi har et særlig fokus på å realisere innovasjonspotensiale innenfor Teknologihovedstadens styrker: hav, helse, energi og digitalisering. Sammen med oss møtes mennesker for å skape nye ideer.

Om stillingen

Daglig leder i Trondheim Tech Port har blitt digitaliserings- og forvaltningsminister, og vi søker derfor hennes etterfølger. Trondheim Tech Ports mål er å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene i regionen, og vi ser etter en synlig leder og representant for foreningen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder skal ha en sterk strategisk rolle, og skal jobbe aktivt for videre utvikling av foreningen med fokus på vekst og nyskaping. Daglig leder skal også bidra til et godt samspill mellom medlemmene, og ikke minst jobbe aktivt for regionens næringsaktører, universitet og forskningsmiljøer som NTNU og SINTEF.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Ansvar

 • Helhetlig strategisk arbeid
 • Jobbe for videre utvikling av foreningen med fokus på vekst og nyskaping
 • Sørge for tett samarbeid med utgangspunkt i aktørene i Trondheimsregionen
 • Bidra til å synliggjøre foreningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Jobbe aktivt med nettverksbygging og nettverksutvikling
 • Videreutvikle en god bedriftskultur og legge til rette for faglig utvikling
 • Sørge for god økonomistyring og resultater
 • Organisasjonsstyring, personalledelse og personalutvikling

 

Bakgrunn

 • Du har master, gjerne innen kommersielle eller teknologiske fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Du er en sterk og erfaren leder som evner å utfordre, utvikle og operasjonalisere strategi og mål, og er god på organisasjonsutvikling og økonomistyring
 • Du har kunnskap om skjæringspunktet mellom næringsliv, offentlig forvaltning, utdanningsinstitusjoner og finans- og investeringsmiljøer
 • Du har kunnskap om barrierer og mekanismer knyttet til kommersialisering av teknologi og innovasjon
 • Du har erfaring med å jobbe med ulike aktører i et innovasjonsøkosystem; kommersielle internasjonale teknologiselskap, FOU- og offentlige aktører

 

Personlige egenskaper

 • Du har et bredt interessefelt, er samfunnsengasjert og har forståelse for virkemiddelapparatet
 • Du er en tydelig leder som kan sette prioriteringer og sikre god organisering av staben
 • Du evner å omdanne overordnede strategier og visjoner til konkrete handlingsplaner
 • Du er en dyktig nettverksbygger og flink til å skape gode relasjoner, både innen nettverket og mot viktige eksterne aktører
 • Du vil fremstå som troverdig, tydelig og trygg på vegne av foreningen
 • Du er en god kommunikator, kan skape engasjement, og har god tyngde i å stå frem
 • Du er trygg, selvstendig og selvgående av natur
 • Du evner å skape entusiasme i organisasjonen

Vi tilbyr

En spennende og utviklende stilling i en fremtidsorientert organisasjon som skal bidra til å utvikle regionens innovasjonskraft og bidrag til en bærekraftig fremtid. Stillingen gir deg mulighet til å utvikle et betydelig nettverk hvor du får vise deg som en sentral bidragsyter i utviklingen av lokal innovasjon og teknologi.

 

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.