Daglig leder

Strategi – Ledelse – By- og eiendomsutvikling

Nyhavna er en unik kombinasjon av naturgitte kvaliteter og sterk industrihistorie. Nå skal kvalitetene foredles og fornyes for å skape framtidas Nyhavna. Over tid skal området omformes fra en industrihavn til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel hvor folk kan bo, jobbe og leve. Området er på totalt 380 dekar og en forventer at transformasjonen vil pågå over flere tiår.
Ambisjonene er store. Nyhavna Utvikling AS skal skape verdier for byen vår. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, fjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Vi skal legge til rette for at Nyhavna får attraktive byrom og parker, et spennende kunst- og kulturtilbud og et variert næringsliv, med blant annet teknologi og havromsforskning. Løsningene skal ha høy kvalitet og gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelen alle i Trondheim kan være stolte av. Samtidig skal vi foredle og ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her.

Om stillingen

Nyhavna Utvikling AS ble stiftet i mars 2021 med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for omforming og fornyelse av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune. Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna og eiendommer på Vestre kanalhavn vest for Trondheim sentralstasjon. Selskapet eies av Trondheim kommune med 67% og Trondheim Havn med 33%. Nyhavna Utvikling skal være en fremtidsrettet eiendomsutvikler, for bolig- og næringsområder. Selskapet skal være en ansvarlig utvikler, utbygger, forvalter og eier, som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

Selskapet skal gjennom eiendomsutvikling og transformasjon foredle og fornye Nyhavna, skape en felles fremtid for byen, dens beboere, næringslivet og nasjonale aktører. Leder for selskapet skal tenke helhetlig igjennom å utvikle en mangfoldig bydel som skaper tilhørighet for alle. Utviklingen skal ivareta og respektere historien som en del av transformasjonen. Igjennom en visjonær tilnærming skal det skapes en bærekraftig fremtid ved å bygge en innovativ og attraktiv bydel. For å kunne utføre oppdraget eierne har gitt oss, er vi avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid med svært mange.

Selskapet søker daglig leder som skal ivareta selskapets utvikling for eiere og samfunnet i et langsiktig perspektiv.

Vil du være med å sette ditt preg på framtidens Nyhavna? Da vil gjerne vi høre fra deg.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 08.10.2023

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Lede og utvikle selskapet og organisasjonen i henhold til vedtatt strategi
 • Etablere god dialog med samarbeidspartnere og interessenter
 • Sikre selskapet løpende inntekter gjennom utleie og aktiviteter på eiendommer som forvaltes av selskapet
 • Drive områdemodning og skape positiv oppmerksomhet og engasjement for Nyhavna blant byens befolkning, beslutningstakere og andre interessenter gjennom aktiv tilstedeværelse i media og i det offentlige rom
 • Innhente og benytte kunnskap og erfaring fra sammenlignbare byutviklingsprosjekter

 

Erfaring og kvalifikasjoner vi ønsker

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra planprosesser, eiendoms- og byutvikling
 • Erfaring fra tidligfase utviklingsprosjekter samt gjennomføring av store og komplekse prosjekter
 • Erfaring fra kommersiell virksomhet
 • Forståelse for offentlig eierskap og politiske prosesser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge organisasjoner samtidig som du utvikler medarbeidere og team

 

Egenskaper vi verdsetter

 • God forretningsforståelse
 • Relasjonsbygger – evner å bygge gode og tillitsfulle relasjoner med eiere, ulike interessenter, myndigheter, samarbeidspartnere, entreprenører og kunder
 • Strategisk blikk og god samfunnsforståelse
 • Gjennomføringskraft
 • God rolleforståelse
 • God økonomiforståelse

 

Vi kan tilby deg

 • Trondheims mest spennende og sentrale lederstilling innenfor eiendom- og byutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Nyhavna Utvikling er opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.