Juridisk leder

Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) forvalter tjenestepensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og selskaper med nær tilknytning til kommunen. 27 arbeidsgivere har pensjonsavtale med TKP. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet, som har konsesjon og står under tilsyn av Finanstilsynet.
Det utbetales 10 000 pensjoner hver måned, og pensjonskassen har 14 500 aktive medlemmer. Forvaltningskapitalen er om lag 20 milliarder kroner. Det forventes fortsatt sterk vekst i antall medlemmer og forvaltningskapital de kommende år. Styret på syv personer er kassens øverste organ. Pensjonskassen har 15 ansatte og holder til i Kjøpmannsgata 32 i Trondheim.
For ytterligere informasjon, se www.tkp.no.

Om stillingen

Som pensjonskasse er TKP underlagt et omfattende regelverk, hvor forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven står sentralt. Vi ser etter en person som kan bidra til å videreutvikle selskapet, blant annet ved å styrke selskapets etterlevelse av regulatoriske krav. Du vil være vår viktigste ressurs i juridiske problemstillinger innenfor blant annet pensjonsfaglige spørsmål, avtaleinngåelse, avtaleadministrasjon og kapitalforvaltning. Du vil spille en sentral rolle i den strategiske utviklingen av selskapet. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og i enkelte sammenhenger direkte til pensjonskassens styre.
Vi tilbyr en spennende og krevende fagstilling med stort spenn i utfordrende arbeidsoppgaver. Som vår nye juridiske leder får du muligheten til å utforme stillingsinnholdet og organiseringen av arbeidet i en nyopprettet stilling. Stillingen byr på gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. I ryggen har du kompetente og hjelpsomme medarbeidere. Kontorsted er Trondheim og noe reising må påregnes.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 15.10.2023

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Bistå daglig leder i drift og etterlevelse av relevant regelverk innenfor pensjonsområdet, kapitalforvaltning, personvern, IKT, risikostyring og internkontroll
 • Utarbeide juridiske risikovurderinger og anbefalinger egnet som beslutningsgrunnlag
 • Utføre juridisk kvalitetssikring av prosesser og dokumenter
 • Bistå pensjonsområdet i komplekse saker og bidra til god saksgang, blant annet i saker som vurderes oversendt til Trygderetten
 • Ansvarlig for oppfølging av avtaler med eksterne tjenesteleverandører og deltakelse i anskaffelsesprosesser
 • Bistå kapitalforvalterne ved inngåelse av finansielle kontrakter
 • Utarbeidelse av rapportering til ledelse og styret
 • Bistå leder for risikostyring og kontroll med utvikling og oppfølging av risikofunksjonens årsplan og kontrollkalender
 • Bistå beslutningstagere med råd og støtte ved etablering og endring av systemer, prosesser, rutiner med mer
 • Kvalitetssikring av kommunikasjon som går ut til medlemmer
 • Inneha rollen som ansvarlig for personvern og gi råd, veiledning og opplæring knyttet til dette

 

Kvalifikasjoner og egenskaper vi verdsetter

 • jur./mastergrad i rettsvitenskap (advokat/jurist)
 • Erfaring fra juridisk arbeid innenfor en eller flere av de relevante rettsområdene
 • Analytisk, selvstendig og med evne til å prioritere og håndtere komplekse problemstillinger
 • Meget god formuleringsevne både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra pensjon, forsikring, offentlig virksomhet eller finansforetak vil være en fordel, men ikke et krav
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt evne til å formidle juridiske problemstillinger og råd på en pedagogisk måte

 

 

Vi kan tilby deg

 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke stillingens innhold
 • Gode utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Korte beslutningsveier i en handlekraftig organisasjon
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje
 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Som en del av finansbransjen er TKP opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd. Dette innebærer blant annet krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.