Kommunedirektør

Hemsedal er et dalføre og en kommune som ligger lengst nord i Hallingdal i landskapet Buskerud i Viken fylke. Kommunen grenser til Gol og Ål i Viken, Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal i Innlandet, og til Lærdal i Vestland. Kommunen har 2 600 innbyggere.

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Hemsedal er en bygd i vekst som er god å bo i. Kommunen har en sterkt voksende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk, store urørte naturområder, et flott alpinanlegg og ei god fiskeelv. Bygda Hemsedal har som mål å være Skandinavias mest attraktive reisemål for fjellsport og kulturopplevelser

Om stillingen

Hemsedal Kommune søker ny kommunedirektør.
De neste fire årene forventer Hemsedal en befolkningsvekst på 6,9%. Samtidig så har kommunen en høy sysselsetting og en andel med uføre som er under halvparten av landsgjennomsnittet. I sum gjorde dette at Hemsedal toppet kommunal rapport sitt fremtidsbarometer for 2019 og at kommunen har gode fremtidsutsikter.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere en organisasjon med god faglig kompetanse som skal sikre gjennomføringskraft og god kvalitet på kommunale tjenester.
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Sikre gode planprosesser med fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system, og en god støttespiller som evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak
 • Bygge en felles kultur basert på samhold og nyskapning
 • Etablere og utvikle nettverk mot næringsliv, Regionrådet i Hallingdal, kultur, frivillighet og øvrige offentlige organer

 

Arbeidserfaring:

 • Relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, og med god økonomiforståelse
 • Dokumentere gode resultater som leder i kompleks virksomhet og med administrativ toppledererfaring
 • Erfaring med å håndtere media og det å være ansiktet utad vil vektlegges
 • Må ha kunnskap om, og innsikt i kommunal og offentlig sektor og ha samfunnsforståelse
 • Fordel med kompetanse og erfaring fra utviklingsprosesser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Arbeidsstil/lederstil:

 • Må kunne innta samfunnsperspektiv og være utviklingsorientert
 • Det forventes lojalitet i forhold til politiske vedtak
 • Handlekraftig person med stor integritet
 • Proaktiv, initiativrik og fremoverlent holdning og væremåte
 • Forståelse av planer, – jobbe godt med planverket strategisk og operativt
 • Prosessorientert, – forstå at utvikling krever konstruktive prosesser og tydelig ledelse av disse

 

Personlige egenskaper:

 • Samlende og synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet. Kommunedirektøren vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider gjennomføre prioriteringer på tvers av fagområder
 • Må være rollebevisst, både i forhold til politisk og administrativ ledelse, men også i egen rolle som leder, og kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett
 • Entusiastisk, handlekraftig person med stor integritet som tåler å stå i omstilling
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt
 • Være interessert i å etablere og utvikle positive nettverk, i dialog og relasjoner, både internt og eksternt

 

Stillingens attraktivitet:

Kommunene kjennetegnes ved å ha god vekst, rask saksbehandlingstid, god næringsutvikling, mange tjenestetilbud som det legges merke til samt gode omsorgs- og helsetjenester. Dette er en spennende og krevende topplederstilling med sammensatte og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet

 

Offentlig søkerliste

Rekruttering til stillingen er underlagt offentlighetsloven, og søkerliste vil bli offentliggjort.

Søker kan søke om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men dette kan ikke garanteres. Dersom søkeren har en rolle i offentligheten i dag, og stillingen er av en karakter som er av interesse for allmennheten, kan opplysningene offentliggjøres likevel.

Dersom en søker ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres, slik at han eller hun kan velge å trekke søknaden.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.