Kredittsjef

MelhusBanken er en selvstendig sparebank i Melhus i Trøndelag. Banken er en av Norges eldste sparebanker, etablert i 1840. Hovedkontoret ligger i Melhus sentrum, og banken har i tillegg avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen.

MelhusBanken tilbyr bank- og finansielle tjenester ovenfor person- og landbrukskunder, samt mindre og mellomstore bedrifter. Gode digitale løsninger er grunnmuren også hos oss, men vi skiller oss fra andre gjennom personlig rådgivning, kundepleie og tillitsfulle relasjoner. Bankens visjon er «Vi Oppfyller Drømmer» og vi gjør dette gjennom våre kjerneverdier; dyktig, imøtekommende og nær.

Med 66 ansatte er MelhusBanken en fullverdig bank. Dette gjør at våre ansatte blir inkludert og får innsikt i bankens utvikling, strategier og mål. Vi verdsetter at medarbeidere viser initiativ og kreativitet.

MelhusBanken fokuserer på mangfold i sin organisasjon og ønsker bredde innen etnisitet, kjønn, alder og bakgrunn.

Om stillingen

Kredittsjef har det faglige ansvaret for bankens kredittområde, herunder ansvar for bankens arbeid innenfor verdisikring og tapsgjenvinning. Kredittsjef har ansvar for at banken til enhver tid har etablert policy, retningslinjer og rutiner innenfor kredittområdet i tråd med de til enhver tid gjeldene regler.

Som leder skal kredittsjef være inspirerende for team og individ, samt følge opp og bidra til utvikling for hver enkelt medarbeider i avdelingen. Som medlem i bankens ledergruppe påligger det et ansvar for, sammen med øvrige ledere, å bidra til en god og enhetlig ledelse av hele banken, samt å ha en aktiv rolle i utviklingen av bankens strategier, handlingsplaner og mål.

Kredittsjef har personalansvar for tre ansatte, og rapporterer til Adm. banksjef.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde policy og retningslinjer for kredittområdet, herunder mål og rammer for porteføljesammensetning, porteføljekvalitet og krav til lønnsomhet
 • Utarbeide og vedlikeholde bevilgningsreglement på kredittområdet, samt ansvar for utstedelse og inndragelse av fullmakter
 • Sikre etterlevelse av policy og retningslinjer, rammer og fullmakter ved gjennomføring av internkontroller
 • Ansvar for bankens RKL modell, herunder måling og oppfølging av kredittrisiko
 • Følge opp kunder i mislighold/konkurs, herunder oppfølging av inkasso
 • Sørge for at tapsutsatte engasjement identifiseres og vurderes med tanke på tapsrisiko
 • Følge opp utkontrakterte avtaler innenfor kredittområdet.
 • Delta aktivt i ledergruppa med bankens prosesser for å fastlegge strategier, mål og handlingsplaner. Bidra aktivt til at bankens øvrige avdelinger når sine mål.
 • Sammen med ansatte i Kredittavdelingen legge planer og mål for avdelingen
 • Aktivt jobbe sammen med bankens linjeledere med fokus på kredittarbeid av høy kvalitet
 • Ha et særlig fokus på samspillet mellom Kredittavdelingen og bankens kundeavdelinger for å sikre et faglig godt og effektivt samarbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum fem års erfaring med kreditt, risikostyring eller lignende roller i bank- eller finanssektoren
 • Det er en fordel med erfaring bra bedriftsmarked, men ikke et krav
 • Solid erfaring innenfor vurdering og styring av kredittrisiko
 • Gode lederegenskaper
 • God kjennskap til regulatoriske krav og compliance innen kredittområdet i bank

 

Personlig egenskaper

 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Solid og troverdig med høy etisk standard og integritet
 • Samarbeidsvillig og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives i et miljø preget av endring
 • Identifisere deg med, og være en ambassadør for banken og Eika-alliansen

 

Stillingens attraktivitet

Dette er en spennende stilling i en lokalbank med gode resultater og vekstambisjoner. MelhusBanken har et dokumentert godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde og mye latter. Vi har korte beslutningsveier og våre ansatte får mulighet til delaktighet og påvirkning, i tillegg til personlig- og profesjonell utvikling.

 

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et positivt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Kollektiv bonusordning
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Arbeidssted

Bankens hovedkontor på Melhus, i helt nye lokaler.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-5, tredje og Finanstilsynets rundskriv 01/2020 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.