Markeds- og kommunikasjonsleder

Strategi – Samfunnsutvikling – Interessenthåndtering

En bydel i endring.

Nyhavna er en unik kombinasjon av naturgitte kvaliteter og sterk industrihistorie. Nå skal kvalitetene foredles og fornyes for å skape framtidas Nyhavna. Over tid skal området omformes fra en industrihavn til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel hvor folk kan bo, jobbe og leve. Området er på totalt 380 dekar og en forventer at transformasjonen vil pågå over flere tiår.

Ambisjonene er store. Nyhavna Utvikling AS skal skape verdier for byen vår og eierne av selskapet. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, fjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Vi skal legge til rette for at Nyhavna får attraktive byrom og parker, et spennende kunst- og kulturtilbud og et variert næringsliv, med blant annet teknologi og havromsforskning. Løsningene skal ha høy kvalitet og gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelen alle i Trondheim kan være stolte av. Samtidig skal vi foredle og ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her.

Om stillingen

Nyhavna Utvikling AS ble stiftet i mars 2021 med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for omforming og fornyelse av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune. Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna og eiendommer på Vestre kanalhavn vest for Trondheim sentralstasjon. Selskapet eies av Trondheim kommune med 67% og Trondheim Havn IKS med 33%. Nyhavna Utvikling skal være en fremtidsrettet eiendomsutvikler, for bolig- og næringsområder. Selskapet skal være en ansvarlig utvikler, utbygger, forvalter og eier, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

Selskapet skal gjennom eiendomsutvikling og transformasjon foredle og fornye Nyhavna, skape en felles fremtid for byen, dens beboere, næringslivet og nasjonale aktører. Utviklingen skal ivareta og respektere historien som en del av transformasjonen. Gjennom en visjonær tilnærming skal det skapes en bærekraftig fremtid ved å bygge en innovativ og attraktiv bydel. For å kunne utføre oppdraget eierne har gitt oss, er vi avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid med svært mange.

Vi søker en aktiv Markeds- og kommunikasjonsleder som sammen med resten av teamet skal sette Nyhavna på kartet. Håndtering av ulike interessenter vil være viktig del av oppdraget.

Vil du være med å sette ditt preg på framtidens Nyhavna? Da vil gjerne vi høre fra deg.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 25.02.2024

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Etablere og gjennomføre en strategisk markeds- og kommunikasjonsplan som skal sikre positiv og relevant oppmerksomhet og kommunikasjon med alle aktører.
 • Strategisk interessehåndtering med eiere og samfunnsinteresser.
 • Etablere og utvikle relasjoner med leietakere og øvrige interessenter fra sektorer som kunst, kultur, maritim sektor, inkubatorer, Trondheim Havn IKS, NTNU, studenter og forskningsmiljøer.
 • Aktivt bidra i utvikling og operasjonalisering av selskapets vedtatte strategi.
 • Drive områdemodning gjennom synlige aktiviteter som skaper positiv oppmerksomhet og engasjement for Nyhavna.
 • Støtte daglig leder og øvrige ledere i deres arbeid for å nå selskapets målsetninger.

 

Erfaring og kvalifikasjoner vi ønsker

 • Høyere relevant utdannelse innen markedsføring og/eller kommunikasjon, fortrinnsvis på masternivå.
 • Forståelse for offentlig eierskap og politiske prosesser.
 • God strategisk og kommersiell forståelse.
 • Erfaring fra lignende funksjon i kommersiell virksomhet.
 • Innkjøpskompetanse.

 

Egenskaper vi verdsetter

 • Fleksibel tilnærming til hverdagen – håndtering av ulike arbeidsoppgaver i et lite, men dynamisk team.
 • Gode kommunikasjonsevner og evnen til å bygge gode og varige relasjoner internt og eksternt.
 • God samfunns- og rolleforståelse.
 • Gjennomføringskraft og engasjement.

 

Vi kan tilby deg

 • Trondheims mest spennende marked og kommunikasjonsstilling innen eiendom- og byutvikling.
 • Være med å sette et stort fotavtrykk i Trondheim som sentral deltaker i utbygging og utvikling av et av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim i moderne tid.
 • Engasjerte og dedikerte kolleger i Nyhavna Utvikling AS.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Selvstendig stilling med muligheter for stor personlig og faglig utvikling.

 

Nyhavna Utvikling er opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.