CEO

Ledelse – Organisasjonsutvikling - Strategi

Mekon AS produserer og leverer mekaniske konstruksjoner, automasjonsløsninger, robotteknologi og komplette hygienesystemer til sjømat-, havbruk- og offshore-næringen. I tillegg leverer selskapet prosjekteringstjenester, teknisk design og teknisk service til næringene. Mekon AS gjør utfordrende og krevende arbeidsoppgaver enklere, tryggere og mer lønnsomme for både bedrift og miljø, og hver dag løser de teknologiutfordringer for de dyktigste og mest krevende kundene i fiskeri- og havbruksnæringen. En av Mekons fremtredende egenskaper er deres kontinuerlige fokus på innovasjon og teknologisk utvikling. Selskapet benytter avanserte verktøy og metoder for å forbedre sine produkter og tjenester. Dette gjør Mekon AS i stand til å tilby skreddersydde løsninger som passer kundenes spesifikke behov.

Mekon AS ble etablert i 2013 og er i sterk vekst. Selskapet har i dag sitt hovedkontor i Ottersøya/Rørvik, men flytter inn i nye lokaler på Marøya våren 2024. Selskapet har også avdelingskontor i Trondheim.

Om stillingen

Nåværende CEO ønsker å gå over i en ny funksjon i selskapet og vi søker derfor hans etterfølger.

Mekon har siden oppstarten i 2013 hatt en bratt utviklingskurve og rask ekspansjon. Selskapet har ambisjon om videre utvikling og lønnsom vekst, men har samtidig et ønske om å styrke fokuset på stabilisering, drift og organisasjonsutvikling.

Vi søker etter en sterk og erfaren leder som evner å utfordre, og som vil ha et overordnet blikk på organisasjon, strategisk utvikling og god økonomistyring. Dette innebærer å balansere kortsiktige mål med langsiktige strategiske visjoner for å sikre lønnsomhet og bærekraftig vekst.

Mekon er godt etablert som en troverdig og profesjonell aktør og samarbeidspartner i markedet, og CEO må være en dyktig leder med en helhetlig forståelse av både industrien og tjenesteleveranse-sektoren. Vi legger vekt på at daglig leder er kommersielt orientert, og liker å representere selskapet i møte med kunder og på andre relevante arenaer.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og implementere en klar og langsiktig strategi for selskapet, med fokus på videre vekst og bærekraftig utvikling
 • Bygge og utvikle organisasjonen slik at den er rustet for ytterligere vekst
 • Ansvarlig for økonomisk utvikling, inkludert budsjettering, kostnadskontroll og inntektsøkning
 • Sikre at selskapet oppnår lønnsomhet og økonomisk bærekraft
 • Overvåke og optimalisere selskapets daglige drift for å sikre effektivitet og kvalitet i tjenesteleveransen
 • Implementere best praksis i kvalitetskontroll og samsvar med bransjestandarder
 • Identifisere potensielle partnerskap og samarbeidsmuligheter for å utvide selskapets tjenesteportefølje
 • Rekruttere, utvikle og beholde talentfulle medarbeidere
 • Skape en inkluderende og engasjerende bedriftskultur
 • Identifisere potensielle risikoer og implementere strategier for å håndtere dem
 • Integrere bærekraftige prinsipper i selskapets virksomhet og operasjoner
 • Gi regelmessige rapporter til styret og andre interessenter om selskapets fremgang, utfordringer og prestasjoner.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Gjerne innen tekniske fag, økonomi og ledelse
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater, gjerne fra vekstselskaper
 • Erfaring fra tilsvarende bransjer er en fordel, men ikke et krav
 • God forståelse for forretningsdrift, strategisk planlegging, økonomistyring, markedsføring og salg
 • Finansiell- og økonomisk kompetanse, inkludert budsjettering og rapportering
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Inspirerende leder som motiverer og utvikler organisasjonen
 • Evnen å delegere ansvar og bygge en sterk bedriftskultur
 • Strategisk tenkende, og utviklings- og løsningsorientert
 • Åpen for nye ideer og innovative tilnærminger
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne og en drivkraft for vekst
 • Evne til å ta raske og veloverveide beslutninger
 • God relasjonsbygger med sterke kommunikative evner
 • Tydelig, tillitsskapende og samarbeidsorientert
 • Fleksibel, og i stand til å tilpasse deg skiftende forhold, behov og utfordringer
 • Høy etisk standard og integritet
 • Strukturert, med et godt blikk for helheten

 

Vi tilbyr

 • En sentral og utfordrende lederstilling med interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Store, betydningsfulle og nyskapende prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Arbeidssted for stillingen vil være Trondheim eller Rørvik. Noe reising mellom kontorstedene må påregnes.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.