Produksjonssjef for rogn og stamfisk

Ledelse - Produksjon - Teknologi Sted: Trondheim

AquaGen er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har spesialisert seg på å produsere avlsbasert rogn til mange av verdens største oppdrettsselskaper. Som en del av dette produserer AquaGen stamfisk både i sjø og på land. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret og stillehavslaks. AquaGen-konsernet har over 300 ansatte fordelt på lokasjonene Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile. Konsernet omsetter årlig for om lag 1,2 milliard kroner.

I AquaGen er vi forretningsorientert, sammen om oppgaven, ærlig og ansvarlig, kompetente og nytenkende og forpliktet til kvalitet. Hos oss samarbeider vi tett både med hverandre og med alle enhetene som utgjør verdikjeden vår. Det er viktig for oss at oppdraget og verdiene våre gir deg energi, mening og motivasjon i arbeidshverdagen. I fellesskap løser vi det store samfunnsoppdraget vårt; å levere frist og sterke fiskeegg til oppdrettsnæringen – slik at de kan produsere nok mat fra havet for en stadig voksende befolkning.

Om stillingen

For å styrke administrativ og ledelsesmessig styring av driftsenhetene som produserer stamfisk og rogn, søker vi produksjonssjef. Gjennom salgs- og driftsfokus ønsker vi å få et større søkelys på produksjonsplanlegging, utvikling av anleggene i en helhetlig retning, samt sikre samhandling og læring mellom produksjonsenhetene. Produksjonssjef skal også bidra til å utvikle helheten i produksjonen gjennom å være en del av produksjonsledelsen

Stillingen er kompleks og spenner fra ledelse, biologi og teknologi, i tillegg til at produksjonssjefen skal sikre drift- og effektivisere drift, samt utnytte ressurser best mulig. Samtidig skal du bidra til å møte behovene til markedet og at selskapet opprettholder et godt biosikkerhetsnivå gjennom en integrert planleggingsprosess som samkjører etterspørsel, tilbud og finansiell planlegging som administreres som en del av et selskaps hovedplanlegging.

Som produksjonssjef vil man ha tilgrensede fagområder gjennom hele verdikjeden, man vil ha interaksjon mot leveringssikkerhet, kunder, salg/marked, BR&D, både interne og eksterne ressurser og kompetansemiljø.

Stillingen rapporterer til produksjonsdirektør.

Arbeidssted er Trondheim, eller ved et at våre produksjonssteder i Heim, Steigen, eller Barstadvik (Møre)

Tilstedeværelse på de forskjellige lokasjonene er viktig, og utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 04.08.2024

Ansvarsområder

Fagområder stillingen vil omfatte er ledelse, produksjonsstyring for stamfisk og rogn,  og de biologiske prosessene som påvirker dette.

 • Overordnet ledelse av driftsenhetene
 • Personalledelse for driftslederne og egen stab
 • Sikre og utvikle dagens drift, samt samhandling og læring mellom produksjonsenhetene
 • Utvikling av anleggene i en helhetlig retning
 • Videreutvikle produksjonsstyring og planleggingsverktøy for stamfisk og rogn
 • Bidra til å utvikle produksjonsfasilitetene
 • Logistikkansvar og sikre logistikkplanlegging mot kunde

 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev, lang erfaring, eller høyere utdanning innenfor akvakultur
 • Kompetanse på stamfiskstyring, stamfiskdrift og rognlager er en fordel

 

Kompetanser

 • Sterke analytiske ferdigheter og evne til å bruke data for å drive beslutninger
 • Solid kunnskap om biosikkerhet og reguleringer innen næringsmiddelindustrien
 • Evnen til å se produksjonsanleggene i en helhetlig retning og bidra til utvikling av disse er viktig for å sikre en bærekraftig produksjon.
 • Evne til å planlegge produksjonen, samordne etterspørsel, tilbud og finansiell planlegging, samt integrere dette som en del av selskapets hovedplanlegging
 • Du må være i stand til å balansere mellom å ha et salgsfokus for å møte markedets behov og samtidig ha et driftsfokus for å effektivisere produksjonen.
 • Du må kunne samhandle effektivt med ulike interessenter, både internt og eksternt
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper

 • Evnen til å lede og motivere teamet ditt
 • Evne til å ta tak i utfordringer og løse disse
 • Positiv, interessert, nysgjerrig, og konsistent
 • Strukturert og detaljorientert med evne til å håndtere komplekse prosjekter
 • Evne til arbeide selvstendig og ta initiativ i et dynamisk arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter både skriftlig og muntlig

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.