Strategisk planlegger/analytiker

Produksjon - Verdikjede – Biosikkerhet - Logistikk Sted: Trondheim

AquaGen er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har spesialisert seg på å produsere avlsbasert rogn til mange av verdens største oppdrettsselskaper. Som en del av dette produserer AquaGen stamfisk både i sjø og på land. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret og stillehavslaks. AquaGen-konsernet har over 300 ansatte fordelt på lokasjonene Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile. Konsernet omsetter årlig for om lag 1,2 milliard kroner.

I AquaGen er vi forretningsorientert, sammen om oppgaven, ærlig og ansvarlig, kompetente og nytenkende og forpliktet til kvalitet. Hos oss samarbeider vi tett både med hverandre og med alle enhetene som utgjør verdikjeden vår. Det er viktig for oss at oppdraget og verdiene våre gir deg energi, mening og motivasjon i arbeidshverdagen. I fellesskap løser vi det store samfunnsoppdraget vårt; å levere frist og sterke fiskeegg til oppdrettsnæringen – slik at de kan produsere nok mat fra havet for en stadig voksende befolkning.

Om stillingen

Stillingen er nyopprettet og en strategisk viktig rolle som er forankret i avdeling for leveringssikkerhet. Stillingen er en spesialistrolle som skal jobbe på tvers av organisasjonen for å sikre at produksjonen møter etterspørsel på en kostnadseffektiv måte. Stillingen vil ha overordnet ansvar for Sales & Operations Planning, som er en besluttet ny arbeidsmetodikk under utvikling i AquaGen. I dette ligger å identifisere risikoer, utfordringer og tiltak knyttet til leveringsevne gjennom innhenting av riktig og nødvendig informasjon fra forsyningskjeden. Forankring og opplæring i organisasjonen vil være en viktig del av dette arbeidet.

Bruk at teknologi og digitalisering som styringsverktøy er under utvikling og denne rollen vil være sentral i dette strategisk viktige arbeidet. Det er derfor nødvendig med både interesse og evne til å se muligheter og løsninger som driver prosessen fremover. Grensesnitt til rollen vil være i hele verdikjeden og organisasjonen, og det er derfor nødvendig å evne å heve blikket og forstå hvordan de enkelte prosessene påvirker hverandre.

Arbeidshverdagen vil være en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver, og horisonten vil være på strategisk-/ taktisk nivå.

Stillingen rapporterer til Direktør leveringssikkerhet

Arbeidssted er Trondheim, og reisevirksomhet til selskapets lokasjoner må påregnes.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 04.08.2024

Ansvarsområder

Strategisk planlegging/ Sales & Operations Planning

 • Utvikle og gjennomføre langsiktige strategier for optimalisering av verdikjeder, inkludert innkjøp, produksjon og distribusjon
 • Sikre at alle prosesser oppfyller interne kvalitetsstandarder, samt nasjonale og internasjonale reguleringer
 • Identifisere strategiske muligheter og risikofaktorer innen verdikjeden i samarbeid med andre enheter i selskapet og ledelsen
 • Overvåke og evaluere kvaliteten på produkter og prosesser gjennom hele verdikjeden
 • Sette kvantitativ og kvalitativ informasjon i sammenheng og videre analysere informasjon om hvordan dette påvirker gjensidig i verdikjeden. Sikre riktig input/output
 • Utføre risikoanalyser og utvikle beredskapsplaner for å håndtere mulige trusler

 

Kostnadseffektivitet

 • Analysere kostnadsstrukturer og utvikle tiltak for å redusere kostnader uten å kompromittere kvalitet eller sikkerhet

 

Verdikjede og kompleksitetshåndtering

 • Administrere komplekse forsyningskjeder og sikre smidig koordinering mellom ulike ledd i produksjons- og distribusjonsprosessen
 • Utvikle planer for å håndtere uforutsette hendelser og minimere forsyningskjedens sårbarhet

 

Digitalisering og teknologiintegrasjon

 • Identifisere og implementere digitale løsninger for å forbedre effektiviteten og transparensen i forsyningskjeden
 • Bruke dataanalyser og automatisering for å støtte beslutningsprosesser og forbedre responskapasitet
 • Jobbe aktivt for utvikling i bruk av teknologi og digitalisering som styringsverktøy

 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i Supply Chain Management, logistikk, industriell økonomi eller relaterte felt. Gjerne i kombinasjon med utdannelse/erfaring innen havbruk/næringsmiddel/biosikkerhet.

 

Erfaring

 • Minimum 5 års erfaring innen strategisk planlegging innen Supply Chain med spesielt søkelys på havbruk/næringsmiddelindustrien
 • Dokumentert erfaring med implementering av kvalitets- og kostnadseffektive løsninger i komplekse verdikjeder

 

Kompetanser

 • Kan håndtere, analysere og omsette store datamengder til praktisk bruk og underlag til styrings- og beslutningsstøtte. Både i drift og prosjekt-/budsjettsammenheng
 • Solid kunnskap om biosikkerhet/ biologiske forutsetninger og reguleringer innen havbruk.
 • Erfaring med digitale verktøy og teknologier for Supply Chain management, inkludert ERP-systemer og dataanalyseverktøy

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, detaljorientert og målrettet med evne til å håndtere komplekse prosjekter
 • Forretnings- og utviklingsorientert som ser organisasjonens behov for utvikling og løsninger, og tilpasser egen kunnskap og fokus i tråd med dette
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, med evne til å være tydelig og spesifikk for å sikre mottagers forståelse.
 • Evne til arbeide selvstendig og ta initiativ i et dynamisk arbeidsmiljø

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.