Søk stillingen

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert seksjonsleder med relevant ledererfaring som vil være med å sikre trygg finansiering av Sikts produkter gjennom god økonomistyring og utviklende rapportering. Som leder skaper du resultater gjennom andre, ivaretar og utvikler egne medarbeidere, og støtter opp under mestring og kunnskapsdeling. Økonomisjefen inngår i avdelingens ledergruppe og vil bidra til utvikling og samordning av hele virksomhetsstyringen.

Økonomistyring – verdiøkende kundeleveranser – målstyring

 

Arbeidsoppgaver

 • Levere og utvikle god styringsinformasjon til virksomhetens ledelse
 • Ansvar for ulike prosessforbedringsområder i økonomiseksjonen
 • Ansvarlig for ressursstyring, produktregnskap, kontantstrøm og finansiering
 • Utvikle økonomimodeller som bygger verdiøkende kundeleveranser
 • Faglig og administrativt ansvar for seksjonens virksomhetsområde
 • Ansvar for å kompetanseutvikling i tråd med overordnede mål
 • Personalansvar for medarbeidere i seksjonen
 • Koordinering og prioritering av seksjonens oppgaver
 • Resultat- og budsjettansvar for seksjonen

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med solid rolleforståelse og god faglig forståelse
 • Lederbakgrunn hvor lagbygging og teamfølelse er prioritert
 • Erfaring fra økonomistyring og oppfølging av inntekter og kostnader
 • Erfaring med bruk og utvikling av ulike økonomimodeller
 • Bakgrunn fra omstilling og endringsprosesser på tverrfaglig nivå
 • Kunnskap om og interesse for moderne målstyring
 • Utdanning på minimum bachelornivå

 

Personlige egenskaper

 • Evne å skape motivasjon gjennom god kommunikasjon og faglig trygghet
 • God strategisk og operativ forretningsforståelse
 • Opptatt av prosessforbedringer og utviklingsarbeid
 • Motiveres av å skape resultater i team
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper

 

Vi tilbyr

 • En svært sentral økonomilederstilling i en virksomhet i stor utvikling
 • En virksomhet med ambisjoner om å bli Norges beste offentlige arbeidsplass
 • Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. Søknader og henvendelser behandles fortløpende.