Søk stillingen

Vi søker toppleder til en av regionens mest spennende kulturvirksomheter. Vi er på jakt etter en leder med ambisjoner om å skape store opplevelser for vårt publikum, som ser betydningen av å utvikle kulturfeltet og som selv deltar aktivt i kulturlivet. Du skal lede en organisasjon med fokus på både resultat-/måloppnåelse, organisasjonsutvikling og museumsfaglig utvikling. Vi søker en samlende leder som har gode kommunikasjonsferdigheter og som evner å realisere våre strategiske ambisjoner. Du må ha forståelse for viktigheten av å arbeide målrettet mot offentlige og private støttespillere innen kultursektoren, samt næringsliv.

 

Ledelse – Kultur – Utvikling

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle virksomheten i henhold til strategier, handlingsplaner og mål
 • Befeste og utvikle vår posisjon som regionens sentrale kulturselskap
 • Bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt utvikle samarbeidsprosjekter med kulturaktører, offentlige myndigheter, næringsliv og øvrige
 • Sikre god økonomistyring og markedsutvikling for våre museer
 • Utvikle organisasjonen og våre dyktige ansatte på en god måte, og bidra til en god bedriftskultur i en kompetanseorganisasjon
 • Sørge for at våre museer utvikles som samlingspunkt for formidling til vårt publikum

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra organisasjon med et utpreget samfunnsansvar
 • Fordel med oversikt over norsk og internasjonal kulturliv
 • Kunnskap om og engasjement for kulturfeltet
 • Solid organisasjonsforståelse, gjerne erfaring fra endringsprosesser
 • Høyere utdanning

Personlige egenskaper

 • Visjonær, strategisk og ambisiøs
 • Samlende, inkluderende og tydelig, med god rolleforståelse
 • Relasjonsorientert med etablert nettverk og evne til å videreutvikle dette
 • Entusiastisk, energisk og proaktiv
 • Målrettet, selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En organisasjon i stor utvikling, med mange planlagte prosjekter
 • En utfordrende og inspirerende stilling innen kultursektoren
 • En sentral rolle i å videreutvikle institusjonen og påvirke norsk kulturliv
 • Selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling, med konkurransedyktige betingelser
 • Et spennende og godt arbeidsmiljø

 

Stillingen er en 6 års åremålsstilling

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.