Søk stillingen

NTNU TTO er en ambisiøs organisasjon. Dette kommer til uttrykk i slagordet: «Vi har fått til mye og vi vil mere!» Vi søker kontakt med kandidater som har både evne og vilje til å lede arbeidet med forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Du må kunne vise til gode resultater fra ledelse av kunnskapsintensiv virksomhet innen forskning eller nyskapende næringsliv. Du må kunne etterleve våre verdier; «Modig, Nysgjerrig og Dedikert».

Vi ønsker også at du har evnen til å videreutvikle effektiv samhandling mellom akademia, næringsliv og offentlig forvaltning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle NTNU TTO som et fremtidsrettet nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø innenfor kommersialisering av kunnskap basert på forskningsresultater og ideer fra NTNUs og HMNs fagmiljøer
 • Etablering og oppfølging av selskapsportefølje og lisensavtaler
 • Være en viktig bidragsyter i videreutvikling av økosystemet for nyskaping, regionalt og nasjonalt
 • Dialog med investormiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å sikre oppstart og skalering av nye selskaper
 • Tett dialog og koordinert samarbeid med selskapets eiere og fagmiljøer for å skape størst mulig samlet innovasjonskraft
 • Fremtidsrettet kompetanseutvikling av egen organisasjon
 • Administrerende direktør rapporterer til styret
 • Ovenstående arbeidsoppgaver skjer i tett samhandling med de ansatte i organisasjonen

 

I vår vurdering av kandidater vil vi vektlegge følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Kvalifikasjoner

 • God forståelse av forskningens egenart og rolle i samfunnsbyggingen
 • Dokumenterte resultater som leder i kunnskapsintensive organisasjoner
 • God kjennskap til aktører og virkemiddelapparatet for næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • Behersker både engelsk og norsk som arbeidsspråk
 • Formell kompetanse minst på mastergradsnivå er ønskelig

 

Personlige egenskaper

 • Nettverksbygger som kobler sammen interne og eksterne ressurser
 • Relasjonelle lederferdigheter som forstår og har erfaring med hvordan man utvikler kompetansemiljøer
 • Lyttende, analytisk og beslutningssterk
 • Kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Tilgjengelig leder, både internt og eksternt

 

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å skape verdi og samfunnsnytte ut fra forskningsresultater
 • Særdeles kompetente, motiverte og resultatorienterte kolleger
 • Styre med tydelige forventninger
 • Interaksjon med de dyktigste forskerne ved Norges ledende tekniske universitet og helseforetakene i regionen
 • Samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og investorer i inn- og utland
 • Gode betingelser. Konkurransedyktig pensjonsordning

Arbeidssted: Trondheim