Søk stillingen

Økonomistyring – Prosjektstyring – HR/administrasjon

Controlleren skal ha ansvar for den overordnede økonomistyringen med likviditet, regnskap og budsjett for selskapets prosjekter og selskapet totalt. Controlleren skal selv operativt jobbe med disse systemene og legge til rette for organisasjonens medvirkning i den økonomiske styringen i å levereenkeltprosjekter og totalt.

Arbeidsoppgaver/ansvar:
• Overordnet ansvar for regnskap og økonomifunksjonen i selskapet.
• Ansvarlig for periode- og årsavslutninger med rapportering til operative leder, styret, konsern
• Prosjektanalyse og kontroll, med inntekts- og kostnadsanalyse av prosjekter. Prosjektfakturering.
• Organisere og gjennomføre prosjektvurderinger med prosjektledere med vurdering av fullføringsgrad per prosjekt, kostnadsavsetninger i prosjekt, avsetning for over- og underfakturering.
• Ajourholde prosjektprognoser basert på tilbuds- og ordrereserve, likviditetsprognoser pr prosjekt og totalt.
• Budsjettering pr prosjekt og totalt.
• Rapportering til og kontakt med ekstern revisjon, bank og myndigheter. Cash Management, likviditets- og valutastyring.
• Bistå i saksforberedelser og presentasjoner av styresaker.
• Delta i strategiarbeidet og være ansvarlig for alt budsjett- og prognosearbeidet.
• Ansvar for internkontroll, rutiner og prosesser som viderefører høy kvalitet i avdelingen.
• Ansvar for deler av personal/HR og administrative funksjoner vil tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:
• Dokumentert relevant erfaring innen økonomistyring, regnskap eller controller funksjon der likviditets-, prosjektstyring har vært sentralt.
• Bred og operativ erfaring fra moderne regnskap og rapporteringssystemer.
• God forretningsmessig- og økonomisk forståelse, gjerne med erfaring fra økonomisk rapportering i konsern samt lønnsomhetsvurderinger og økonomistyring av prosjekter
• Forhandlingserfaring og kjent med inngåelse av avtaler, også internasjonalt
• God systemforståelse med moderne ERP løsninger.
• Gjerne en kandidat som med sin erfaring aspirerer til mer ansvarsfulle og større oppgaver
• Minimum fem-syv års arbeidserfaring etter utdannelse
• God fremstillings- og formidlingsevne, så vel på engelsk som norsk.

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet, gjerne økonomi/finans/revisjon

Personlige egenskaper:
• Ordentlig, tillitsfull, tydelig og klar, både innad og utad.
• Analytisk, strukturert, fleksibel og selvstendig arbeidsstil.
• Inkluderende, ansvarsfull og samarbeidsorientert.
• Må trives i et hektisk miljø med mange ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger.
• Være energisk og proaktiv.
• Evne å opparbeide gode relasjoner til kolleger, ledere, kunder, eiere samt andre samarbeidspartnere.
• Inngi tillit overfor kolleger i form av kunnskap og kompetanse samt holdning og adferd.

Språk
• Norsk & Engelsk

Reiseaktivitet
Arbeidssted er Trondheim. Beskjeden reiseaktivitet må påregnes. Kan være opp mot prosjekter, kunder/leverandører samt mot aktiviteter som genereres i ft forsknings- og innovasjonsstøtte, finansiering, myndighetskontakt mm.

Vi tilbyr
• En utfordrende og inspirerende faglig rettet stilling i et internasjonalt selskap.
• Mulighet til å påvirke og utvikle økonomifunksjonen i et selskap i vekst.
• Meget selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser.
• Godt arbeidsmiljø i et solid selskap med nasjonal og internasjonalt markedsfokus.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oppdragsgiver.