Søk stillingen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i en omstruktureringsprosess og søker etter ny avdelingsdirektør. Vi søker etter en person med utdanning på masternivå, med ledererfaring, og som er resultat- og løsningsorientert. Vi tilbyr en sentral rolle i et spennende fagmiljø og muligheten til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Som del av NGUs lederteam;
  • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
  • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
  • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
  • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
  • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet
  • Overordnet ansvar for effektivisering og digitalisering
 • Som leder for egen avdeling;
  • Overordnet og operativ ledelse med personalansvar for avdelingens ledere
  • Etablere og utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
  • Ansvar for avdelingens faglige utvikling, mål- og resultatoppnåelse
  • Gjennomføre omstillings- og endringsprosesser samt tilrettelegge og være pådriver i arbeidet med organisasjonsutvikling.
  • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha relevant utdanning på masternivå
 • Kjennskap til og erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Kompetanse innen flere av fagområdene HR, økonomi, kommunikasjon og IKT
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø som leverer viktige bidrag til flere av FNs bærekraftsmål
 • En spennende og utviklende stilling, med stor mulighet til å bidra til å forme fremtidens NGU
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Pensjons og forsikringsordninger i henhold til statens regulativ
 • Lønn etter avtale