Søk stillingen

Forretningsenheten Marked og forretningsutvikling er sentral i arbeidet med å utvikle fremtidens forretningsmodeller og energikonsepter, og består av forretningsutviklere og datterselskaper (Ohmia Charging AS og Ohmia Retail AS) som leverer ladetjenester og energiløsninger. Til sammen har datterselskapene ca. 50 ansatte og en budsjettert omsetning på ca. 250 MNOK i 2021.

Vi søker kontakt med dyktige kandidater med erfaring fra økonomi-, strategi- og utviklingsarbeid. Som business controller sørger du for solid virksomhetsstyring og god kontroll innenfor økonomi, regnskap og finans. Du vil være en del av Økonomi og finansstaben i konsernet. Til daglig vil du jobbe tett opp mot forretningsenheten Marked og forretningsutvikling.  Du vil være en viktig bidragsyter til at TrønderEnergi når sine ambisiøse vekstmål og en sentral premissgiver for oppbygging av økonomi- og virksomhetsstyringen innenfor konsernets nye forretningsmuligheter. I tillegg til ansvar for oppfølging av økonomi i underliggende datterselskaper skal det også utøves bistand i forbindelse med arbeidet til forretningsutviklerne, som har som oppgave å identifisere og etablere nye forretningsmuligheter.

Vi ønsker en business controller som ser fremover, er resultatorientert og opptatt av kontinuerlig utvikling. Du må evne å løfte blikket og utfordre forretningsledelsen, samtidig som du også er nøyaktig og liker å jobbe med detaljer.

 

Arbeidsoppgaver
 • Inngå i ledergruppe for datterselskapene, samt i ledelsen av Enhet marked og forretningsutvikling
 • Økonomi- og virksomhetsstyring for forretningsenheten
 • Gjennomføre analyser for å forstå forretningresultater og gi anbefalinger til ledelsen
 • Delta aktivt i forretningsutviklingsprosesser
 • På vegne av enheten og selskapene være ansvarlig for gjennomføring av business reviews, herunder å utvikle og følge opp rutiner for budsjettering, prognoser og månedlig / kvartalsvis rapportering
 • Ansvar for å videreutvikle finansielle rapporter, plan- og budsjettprosesser, analyser og kalkyler
 • Videreutvikling og implementering av digitale løsninger for økonomifunksjonen
 • Forvalte konsernets og forretningsenhetens strategier knyttet til økonomiområdet og virksomhetsstyring
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere økonomisk utdanning på masternivå
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring fra tilsvarende rolle i større virksomhet/funksjon, gjerne fra teknologibedrifter
 • Bred erfaring innenfor overordnet økonomisk oppfølging, analyse og rapportering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsprosesser
 • God systemkunnskap og brukererfaring med ERP-systemer og analyse/beslutningsstøtteverktøy
 • Erfaring med strategi og forretningsutvikling
 • Bakgrunn fra revisjon og konsulentvirksomhet er interessant
Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk helhetsvurdering og gjennomføring
 • Proaktiv, selvstendig og med en systematisk og strukturert arbeidsform
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner – både på norsk og engelsk
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner – du liker å jobbe i team og er en lagspiller
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med våre verdier: Åpen – Modig – Ansvarlig
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling med muligheter for å jobbe tett på konsernets verdiskapende prosesser og mulighet til å bidra i konsernets utvikling:
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Kunnskapsrike kolleger og VI-kultur
 • Spennende arbeidsoppgaver i et konsern som står overfor stor vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnsjekk for stillingen.