Søk stillingen

LEDELSE I FINANS I VIRKSOMHETSSTYRING

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk CFO som vil rapportere til administrerende direktør. Du får et overordnet og operativt ansvar for vår økonomiavdeling, samt ansvar for HR og innkjøpsavdelingen. Vi søker deg som har solid erfaring innen økonomistyring, er faglig sterk, og kan bidra til å sikre bedriftens lønnsomhet og måloppnåelse med bl.a investeringsanalyser og tett oppfølging av bedriftens økonomiske situasjon. Vi forventer at du har høyere relevant utdanning og erfaring. Du vil få en sentral lederrolle i et internasjonalt og eksportrettet selskap.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for regnskap og økonomifunksjonen i selskapet, dette innebærer periode- og årsavslutninger med rapportering til styret, morselskap i USA og operative ledere.
 • Gjennomføring av økonomiske analyser og oppfølging av drift og lønnsomhetsberegninger som beslutningsunderlag for ledelsen og eiere.
 • Deltagelse i forretningsutviklingen og rådgivning til ledelsen og styret.
 • Rapportering til, og kontakt med, ekstern revisjon, bank og myndigheter.
 • Cash Management, likviditets- og valutastyring.
 • Saksforberedelser og presentasjoner av styresaker.
 • Økonomisk oppfølging av ulike prosjekter.
 • Ansvar for internkontroll, rutiner og prosesser som viderefører høy kvalitet i avdelingen
 • Deltager i strategiarbeidet og ansvarlig for budsjett- og prognosearbeidet.
 • Overordnet ansvar for økonomiavdelingen, ansattes utvikling og interne rutiner med fokus på internkontroll og vedlikeholde høy arbeidsstandard.
 • Lede innkjøps- og HR-funksjonen og opprettholde god kontakt med viktige leverandørforhold.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert relevant ledererfaring med ansvar for regnskap og økonomistyring.
 • Kunnskap og innsikt i industriell virksomhet er en fordel.
 • Erfaring med lagerstyring, produktkost, verdivurdering og analyser.
 • Generell god forretningsforståelse og tidligere erfaring med forhandlinger.
 • Prosjektledererfaring fra økonomiske analyseprosjekter er foretrukket.
 • God systemforståelse for moderne ERP løsninger og bruk av Microsoft Office.
 • God fremstillings- og formidlingsevne på norsk og engelsk.
 • Gjerne 5-10 år i privat eller offentlig industrivirksomheter, med økonomistyringsansvar.
 • Erfaring med revisjon av produksjonsvirksomheter er også interessant.

Utdanningsretning

 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar ledertype, både innad og utad.
 • Strukturert, fleksibel og selvstendig arbeidsstil.
 • God forretningsforståelse.
 • Inkluderende, ansvarsfull og samarbeidsorientert.
 • Må trives i et hektisk miljø med mange ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger.
 • Være energisk og proaktiv.
 • Evne å opparbeide gode relasjoner til kolleger, ledere, eiere, samt andre samarbeidspartnere.
 • Inngi tillit overfor kolleger i form av din fagkunnskap og væremåte.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende faglig rettet lederrolle i et internasjonalt selskap.
 • En utviklende lederstilling med konkurransedyktige betingelser.
 • Mulighet til å påvirke og utvikle økonomifunksjonen og vekst i selskapet.