Søk stillingen

Nidaros Sparebank er en solid og selvstendig lokalbank med tradisjoner tilbake til 1858. Vi har en lang og stolt tradisjon for å være en god bank for våre kunder, og vi legger stor vekt på engasjement og personlig rådgivning. Vi bryr oss om kundene, lokalsamfunnet og tar samfunnsansvar. Banken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester både for privat- og bedriftskunder. Banken har en forvaltningskapital på 4,7 mrd. Og 21 ansatte.
Selbu Sparebank er inne i sitt 161. forretningsår. Banken har en forretningskapital på 5,9 milliarder kroner, 37 ansatte og rundt 12 000 kunder over hele landet, men primært i Trøndelagsregionen. Bankens hovedkontor ligger i Selbu, med filialer i Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim. Banken legger vekt på å fylle sin rolle som lokalbank ved å dekke kundens behov for bank- og forsikringstjenester og ved å delta aktivt i lokalsamfunnet.

Internkontroll – Kvalitetsledelse

 

Nidaros Sparebank og Selbu Sparebank ansetter Compliance Manager for begge bankene i delt stilling. Dette betyr at du vil rapportere til begge bankens banksjefer og vil være ansvarlig for å presentere compliance rapportering til begge bankens styrer.
Som vår nye Compliance Manager vil du få en viktig og sentral rolle i bankene. Stillingen innebærer ansvar for at bankene ivaretar sine lovpålagte forpliktelser gjennom internkontroll, digital sikkerhet, hvitvaskings- og personvernregelverk, forbrukervern og øvrige lovpålagte krav. Dette krever en selvstendig, nøyaktig og systematisk arbeidsstil. Vi ser etter en person som gjerne har erfaring fra revisjon, controlling eller lignende. Dersom du har høy kompetanse og kommuniserer tydelig, og kan samarbeide godt, kan vi tilby en stilling med stor grad av påvirkningsmulighet og kort beslutningsvei.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Holde oversikt over de krav som til enhver tid gjelder for bankvirksomhet
 • Sørge for at kravene omsetter til rutiner og praksis i dialog med resten av organisasjonen
 • Sørge for opplæring og veiledning av ansatte innenfor de til enhver tid gjeldende områder
 • Utvikling og ajourhold av policydokumenter, prosesser, rutiner og retningslinjer innenfor de ulike fagområdene
 • Ansvarlig for bankens internkontroll
 • Sikre overvåking og etterlevelse, herunder kontroller og rapportering
 • Utarbeide og presentere rapportering vedr. compliance for bankens styrer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring innen bank/finans, revisjon, regnskapsstyring og kontroll
 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Erfaring fra endrings – og utviklingsprosesser
 • Interesse for tolkning av regel- og lovverk

Personlige egenskaper:

 • Praktisk orientert arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk, selvstendig og nøyaktig
 • Høy etisk standard og integritet
 • Solid og troverdig fremferd

Vi tilbyr:

 • En sentral stilling i banker med godt omdømme
 • Spennende og utviklende oppgaver
 • Mulighet til å påvirke bankenes utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser

 

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd jf. § 8-9 og Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.