Søk stillingen

Vi søker en leder som kan løfte selskapet inn i neste fase og som motiveres av utfordringer og forretningsutvikling i et svært spennende bransje med store muligheter. Du må være resultatorientert, ha god markeds- og forretningsmessig og økonomisk forståelse, samt ha evne til å gjennomføre prioriteringer. Du må som leder framstå som tydelig, strukturert og kunne skape positivt engasjement både internt og eksternt. Vi legger vekt på at du er en sterk relasjonsbygger med evne til å skape begeistring. Det forventes at du har relevant utdanning og ledererfaring fra rådgivnings og/eller konsulentvirksomhet med nærhet til markedet. Vi tilbyr en lederstilling med store muligheter.

Ledelse – økonomirådgivning – teknologi

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle selskapet i henhold til styrets ønske og strategisk plan
 • Utvikle, forankre og følge opp gjennom solide handlingsplaner
 • Arbeide med forbedringsprosesser og profesjonalisere selskapet
 • Ansvar for kommersiell og forretningsmessig videreutvikling av selskapet
 • Legge til rette for faglig utvikling av ledere og organisasjonen
 • Videreutvikle relasjoner og sørge for god kommunikasjon og samhandling med kunder og samarbeidspartnere
 • Sørge for god økonomistyring av selskapet, og være en pådriver internt og eksternt for å sikre gode resultater
 • Videreutvikle organisasjonen og våre dyktig medarbeidere

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra markedsrettet virksomhet, gjerne fra regnskap/økonomi eller rådgivning / teknologisektoren
 • Lederbakgrunn med både operativt og strategisk ansvar
 • Strategisk tankesett og solid forretningsmessig forståelse.
 • Relasjonsbygger med både kommersiell og strategisk forretningsteft
 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen teknologi/økonomi
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar lederstil, både innad og utad
 • Initiativrik, høy arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Strukturert, fleksibel og resultatorientert
 • Involverende, ansvarsfull og samarbeidsorientert
 • Energisk og proaktiv
 • Evne til å skape motivasjon og entusiasme
 • God relasjonsbygger

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende lederstilling i et spennende selskap med ambisjoner, sterk forretningsmessig kultur og en solid eier.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. For å søke stillingen se: searchhouse.no

 

Søknadsfrist: Snarest, men senest 22. August