Søk stillingen

Vi søker en inspirerende leder som motiveres av oppgaven med å drive utvikling av et selskap i vekst og en bransje i omstilling. Du må være resultatorientert og ha god markeds- og forretningsmessig forståelse, og evne til å gjennomføre de strategiske prioriteringer framtiden krever. Som leder må du framstå som tydelig, strukturert og kunne skape positivt engasjement både internt og eksternt. Vi legger vekt på at du er en relasjonsbygger med evner til å skape begeistring. Vi forventer at du har relevant utdanning og solid ledererfaring fra markedsrettet virksomhet med nærhet til markedet. Vi tilbyr en lederstilling med store muligheter i et spennende marked.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle selskapet i henhold til styrets ønske og strategisk plan.
 • Utvikle, forankre og følge opp gjennom solide handlingsplaner.
 • Arbeide med forbedringsprosesser og profesjonalisere selskapet.
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med ledelse, kunder og samarbeidspartnere.
 • Videreutvikle relasjoner mot våre allianser og nettverk.
 • Sørge for god og solid økonomistyring av selskapet.
 • Ivareta gode relasjoner mot både sentrale kunder og leverandører.
 • Videreutvikle samhandlingen internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring fra markedsrettet virksomhet, gjerne fra IT eller økonomi/ regnskap/ konsulentbransjen.
 • Erfaring som leder, gjerne innen tjenestesalg.
 • Lederbakgrunn med både operativt og strategisk ansvar.
 • Solid forretningsmessig forståelse, gjerne erfaring fra omstillingsprosesser.
 • Innsikt i økonomistyring og virksomhetsstyring.
 • Kunnskap om digitalisering av regnskapsbransjen.
 • Høyere relevant utdanning, erfaring kan kompensere for dette.

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar lederstil, både innad og utad.
 • Strukturert, fleksibel og resultatorientert.
 • God organisatorisk forståelse.
 • Inkluderende, ansvarsfull og samarbeidsorientert.
 • Være energisk og proaktiv.
 • God relasjonsbygger.
 • Tillitsbyggende.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et selskap i endring og utvikling.
 • Mulighet for å delta på en spennende reise innen profesjonalisering av fremtidens regnskap/ øknomistyringskonsept.
 • Et aktivt, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med begeistrede kollegaer.