Søk stillingen

Kunsthall Trondheim er i vekst og i en spennende utvikling. Vi søker nå en visjonær og ambisiøs leder  som evner å lede kunsthallen og skape store kunstopplevelser for et bredt publikum. Direktøren må ha solid kunstfaglig kompetanse, bredt nettverk og omfattende oversikt over samtidskunsten og et bredt kunstsyn. Vår nye leder må ha gode kommunikasjonsferdigheter og være  en dedikert relasjonsbygger. Direktøren er både den kunstfaglige og administrative lederen for kunsthallen og må ha forståelse for så vel økonomi som organisasjonsutvikling, og arbeid opp mot offentlige og private støttespillere og næringsliv. Kunsthallen skal være en tydelig deltaker i samfunnsdebatten gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer.

Ledelse – Kunst – Formidling – Kommunikasjon

 

 

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Utvikle Kunsthallens kunstneriske profil, publikumsutvikling og publikasjoner
 • Lede og videreutvikle organisasjonen i henhold til strategier, handlingsplaner og mål.
 • Aktiv i utarbeidelsen av strategiske planer og profil i samarbeid med eiere, styre og stab
 • Fylle rollen som både kunstfaglig og administrativ leder for kunsthallen
 • Legge program i samråd med fagstab i tråd med definert mandat og å nå ut til et bredt publikum lokalt, regionalt og nasjonalt, med internasjonalt gjennomslag
 • Bygge nettverk og utvikle samarbeidsprosjekter med kunstaktører, offentlige myndigheter, næringsliv og NTNU lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Sikre god økonomistyring med planlegging og fokus på resultat, både i ft aktivitet og økonomi
 • Arbeide aktivt for å øke inntektene gjennom offentlige tilskudd, bidrag fra private og ulike organisasjoner, samt publikum.
 • Legge et variert program med høy kunstfaglig kvalitet, og selv bidra til kuratering av utstillinger og prosjekter

 

Kvalifikasjoner:

 • Høy kunstfaglig kompetanse og et bredt kunstsyn
 • Relevant ledererfaring
 • God oversikt over norsk og internasjonal samtidskunst
 • Gjerne internasjonal kunstfaglig erfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra kunstfeltet – gjennom publikasjoner og/eller kuratorisk virksomhet
 • Utdannelse på universitetsnivå innen kunst, kunsthistorie eller tilsvarende

 

 

Personlige egenskaper:

 • Visjonær, strategisk og ambisiøs, – stå opp som et «fyrtårn» for kunsthallen
 • Samlende, inkluderende og tydelig med god rolleforståelse
 • Relasjonsorientert med etablert kunstfaglig nettverk og evne til å videreutvikle dette
 • Entusiastisk, energisk og proaktiv
 • Målrettet, selvstendig og en strukturert arbeidsstil
 • Sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Språk

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk/skandinavisk

Bosted

Trondheim

Åremål

Stillingen er en 6 års åremålsstilling

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende kunstfaglig lederstilling i kanskje den mest spennende byen i den norske kunstverden
 • Store muligheter til å påvirke og utvikle kunsthallens utvikling og vekst
 • Meget selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i nye veltilpassede lokaler

 

Kunsthall Trondheim er en equal opportunities employer

 

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.

 

Hvis du opplever problemer med å sende søknaden gjennom søknadsportalen kan søknad og CV også sendes til presthus@searchhouse.no eller solem@searchhouse.no.

If you are experiencing problems with the application system, you can send your application and CV via email to presthus@searchhouse.no eller solem@searchhouse.no