Søk stillingen

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk leder som vil være en del av toppledelsen i Nord Studentsamskipnad. Du får et overordnet og operativt ansvar for utviklingen av fremtidens økonomifunksjon samt intern administrasjonsdrift. Du vil få ansvar for å utvikle, samt implementere digitale verktøy i tilknytning til eget ansvarsområde. Vi søker deg som har solid erfaring innen økonomistyring og kan bidra til å sikre god beslutningsstøtte til styret, ledelsen og virksomhetsområdene våre. Vi forventer at du har høyere relevant utdanning og erfaring, samt at du er en som drives av våre kjerneverdier og vårt viktige samfunnsoppdrag.

 

Samfunnsoppdrag – Utvikling – Virksomhetsstyring

Foto: Karoline O. A. Pettersen

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for økonomifunksjonen, herunder finans og regnskap
 • Ansvar for økonomiske analyser og oppfølging av drift og lønnsomhetsberegninger som beslutningsunderlag for ledelsen og styret
 • Deltagelse i den strategiske forretningsutviklingen og rådgivning til ledelsen og styret
 • Rapportering til, og kontakt med ekstern revisjon, bank og myndigheter
 • Bistå administrerende direktør i daglig drift og administrasjon av selskapet
 • Overordnet ansvar for sentrale innkjøp og avtaleforvaltningen
 • Saksansvar for styresaker og styrepresentasjoner
 • Økonomisk oppfølging av ulike investeringsprosjekter
 • Deltager i strategiarbeidet og ansvarlig for budsjett- og prognosearbeidet
 • Ledelses- og personalansvar for en avdeling som pr i dag består av 3 personer
 • Implementering og videreutvikling av nye løsninger, inkludert effektivisering og digitalisering

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med ansvar for regnskap og økonomi og virksomhetsstyring
 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanning på masternivå, utdanningsnivå kan kompenseres med relevant erfaring
 • Bred erfaring innenfor overordnet virksomhetsstyring, analyse og rapportering
 • Gjerne prosjektledererfaring fra økonomiske analyseprosjekter
 • God systemforståelse for moderne ERP løsninger og bruk av digitale verktøy
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsprosesser

 

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og evne til strategisk helhetsvurdering
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrighet og interesse for å sette seg inn i nye områder og problemstillinger

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidssted: Bodø

 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase