Søk stillingen

AtB er en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag, og du har nå muligheten til å være med på å forme denne videre. Direktøren vil delta i strategisk direktørgruppe i AtB og har det overordnede ansvaret for virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, økonomi, anskaffelser, HR, kvalitet og intern administrasjonsdrift. Du vil lede tre seksjonsledere tilhørende seksjon økonomi, seksjon jus og anskaffelser og seksjon HR og kvalitet (inkludert intern IKT). Stillingen rapporterer til administrerende direktør og vil jobbe mye på tvers av organisasjonen. Vi søker en leder med et strategisk blikk for utvikling, samtidig som du må være tett på vår interne drift. Du blir ansvarlig for å videreutvikle effektive arbeidsprosesser som gir god innsikt og beslutningsstøtte til AtBs ledelse.

 

Virksomhetsstyring – Økonomi – Anskaffelser – HR – Kvalitet

 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å bidra sterkt til strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling i ledelsen av selskapet
 • Resultatansvar for oppfølging av selskapets plan, budsjett og økonomiprosesser samt HR, kvalitetssystemer, anskaffelser og juridisk bistand.
 • Lede avdelingens arbeid med å utvikle og gjennomføre AtB’s strategier, mål og handlingsplaner
 • Understøtte og samarbeide med andre avdelinger for å oppnå overordnede mål
 • Rapportering internt, til styret, eiere og offentlige instanser
 • Implementering og videreutvikling av nye løsninger, inkludert effektivisering og digitalisering

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra en tilsvarende virksomhet/organisasjon
 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanning på masternivå, utdanningsnivå kan kompenseres med relevant erfaring
 • Bred erfaring innenfor overordnet virksomhetsstyring, analyse og rapportering
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsprosesser

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og evne til strategisk helhetsvurdering
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrighet og interesse for å sette seg inn i nye områder og problemstillinger

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.