Søk stillingen

Til nyopprettet stilling som direktør for strategi og kommunikasjon skal du ha fokus på å løfte Sit som organisasjon og posisjonere selskapet slik at rollen til Sit og studentsamskipnadene styrkes. Vi søker en målrettet leder som skal sørge for strategisk utvikling, økt posisjonering og aktualitet av Sit, og som vil være ansvarlig leder for all vår kommunikasjon og markedsføring.

Du må være resultatorientert, ha god organisatorisk forståelse, samt ha evne til å gjennomføre strategiske prioriteringer. Du må som leder framstå som tydelig, strukturert og kunne skape positivt engasjement både internt og eksternt. Vi legger vekt på at du er en sterk relasjonsbygger med evne til å skape begeistring. Det forventes at du har relevant høyere utdanning, ledererfaring med å aktualisere og posisjonere en organisasjon både mot samfunnsaktører, overfor studenter og øvrig marked. Vi tilbyr en lederstilling med store muligheter.

 

Ledelse – Forretningsutvikling – Markedsføring

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke Sit sin posisjon og omdømme i markedet
 • Aktualisere og synligjøre Sit i alle sammenhenger.
 • Ansvar for overordnet strategiutvikling i Sit
 • Ansvar for en overordnet kommunikasjonsstrategi og gjennomføring av denne i nært samarbeid med Sits øvrige ledelse.
 • Ansvar for forretningsutvikling – overordnet og som støtte til virksomhetsområdene
 • Stort fokus på utviklingen av de ulike campus i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Etablere gode relasjoner og samarbeid med studentene
 • Ansvar for vår merkevare og vår markedsføring
 • Ansvarlig for vårt PR arbeid
 • Etablere nettverk mot sentrale eksterne samarbeidspartnere og aktører

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra strategiprosesser i privat eller offentlig sektor
 • Gjerne erfaring med mediehåndtering
 • Nysgjerrig og fremtidsrettet på digitale kommunikasjonskanaler
 • Relevant utdanning på min høyskole nivå
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tillitsfull, tydelig og klar lederstil
 • Utviklingsorientert, høy arbeidskapasitet og betydelig gjennomføringskraft
 • Strukturert, fleksibel og resultatorientert
 • Opptatt av inkluderende prosesser
 • Forstå politiske prosesser
 • Energisk, proaktiv og sterk på formidling
 • Evne til å skape motivasjon og entusiasme, må forstå frivillighetskulturen
 • God relasjonsbygger med et bredt nettverk

Vi tilbyr:

 • En sentral og utfordrende lederstilling med interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og utviklingsorientert miljø
 • Sammen med studentene, virksomhetsområdene og samarbeidspartnere sette mål og retning for utvikling og markedsorientering av Sit som virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser