Søk stillingen

Sit er en viktig aktør for å sikre studentvelferden og for at studentene lykkes. I samarbeid med studentene skal vi utvikle markedsorienterte og bærekraftige velferdstilbud, varer og tjenester som studentene har behov for. Som velferdsdirektør får du ansvar for våre velferdstjenester som består av tre barnehager, psykososiale helsetjenester, helserådgiving og kursvirksomhet. Vi søker en motiverende og tydelig leder som har en god evne til å foreta strategiske prioriteringer. Du vil inngå som et viktig medlem i toppledergruppen og rapportere til administrerende direktør.

 

Tjenesteutvikling – Ledelse – Studentvelferd

 

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for utvikling og drift av Sits velferdstjenester
 • Skape et godt helsetilbud for studentene i samspill med andre helseaktører
 • Etablere gode relasjoner og samarbeid med studentene
 • Sørge for god økonomistyring innen velferdsområdet, og være en pådriver internt og eksternt for å sikre gode resultater
 • Bidra til utviklingen av Sit i sin helhet gjennom aktivt bidrag i toppledergruppen
 • Strategisk arbeid inn mot styret innenfor eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra nærliggende virksomhet, gjerne kombinert med tjenesteutvikling.
 • Lederbakgrunn med både operativt og strategisk ansvar
 • Erfaring med kunnskapsledelse
 • Strategisk tankesett og erfaring med utvikling av tjenester
 • Utviklingsorientert gjennom prosessledelse
 • Relevant utdanning på høyskole nivå
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tillitsfull, tydelig og klar lederstil
 • Initiativrik, høy arbeidskapasitet og betydelig gjennomføringskraft
 • Strukturert, fleksibel og resultatorientert
 • Evne til å skape motivasjon og entusiasme, – må forstå studentfrivillighetskulturen
 • God relasjonsbygger

Vi tilbyr:

 • En sentral og utfordrende lederstilling med interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og utviklingsorientert miljø
 • Sammen med studentene sette mål og retning for utviklingen av velferdsordningene for studentene
 • Konkurransedyktige betingelse