Søk stillingen

Som øverste leder av HR, Kvalitet, HS og bærekraft vil du ha ansvaret for at selskapet til enhver tid besitter relevant leder- og spesialistkompetanse som evner å utvikle selskapet videre. Stillingen inngår i konsernledelsen, og du vil ha ansvar for å utvikle godt lederskap, medarbeiderskap og sterk organisasjonskultur. Direktøren vil være en strategisk sparringspartner til ledergruppen på disse områdene. Det er forventet at ny direktør har et forretningsperspektiv i beslutninger og vurderinger. Du vil utvikle egen avdeling og sørge for at virksomhetsområdet HR, Bærekraft, Kvalitet og HS er oppdatert på fremtidige trender, arbeidsrett og arbeidslivsfaget.

Du vil også ha ansvar for å drive organisasjonsutvikling og kulturutvikling, og legge til rette for relevant kompetanseutvikling i tråd med strategier og verdier. Du vil være en kulturbærer i selskapet og fremme god arbeidskultur på tvers i hele organisasjonen.

Organisasjonsutvikling – Strategi – forretningsutvikling – teknologi

 

 

Arbeidsoppgaver / arbeidsområder

 • Som øverste leder av HR, Bærekraft og HSK vil du ha ansvaret for at selskapet til enhver tid besitter relevant leder- og spesialistkompetanse som posisjonerer selskapet for videre utvikling
 • Rollen vil ha ansvar for å implementere strategi og konkrete målsetninger for ansvarsområdene og holde ledelsen oppdatert på fremtidige trender, krav, arbeidsrett og arbeidsliv
 • Ansvarlig for å utvikle kompetanse og på leder og medarbeidernivå og bidra til riktig og effektiv organisering
 • Du vil være strategisk sparringspartner konsernledelsen innenfor kjerneområdene og som en del av toppledelsen forventes det at du tilfører innsikt og dømmekraft også i et forretningsperspektiv
 • Ansvar for at alle prosesser og verktøy innen HR, Kvalitet, Bærekraft og HS ansvarsområder er effektive, digitale og kontinuerlig oppdatert
 • Du vil ha ansvar for å drive kulturutviklingsinitiativ i tråd med strategier og verdier. Du vil være en kulturbærer i selskapet og fremme god arbeidskultur på tvers i hele organisasjonen.
 • Ansvar for kompensasjons policy og gjennomføring av lønnsoppgjør
 • Deltager i etablering av nye markeder, oppkjøp, målrettet rekruttering av ledere og implementere HR, HMS, Kvalitet og Bærekraft konsept, samt våre verdier
 • Hovedansvar for å gjøre utvikle EAS som en attraktiv arbeidsplass
 • Stillingen inngår i konsernledelsen og rapporterer til Adm.dir.

Kvalifikasjoner

 • Relevant strategisk ledererfaring innen fagområdene HR / Bærekraft / HMS
 • Kunnskap og innsikt i større industriell virksomhet er en fordel
 • God forretningsforståelse og erfaring med topplederansvar
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk
 • Innsikt i, – og sterk interesse for digitale verktøy
 • Relevant høyere utdannelse helst på masternivå

 

Personlige egenskaper

 • Forretningsmessig og strategisk tankesett
 • Tillitsfull, tydelig og klar ledertype, både innad og utad
 • Strukturert, fleksibel, selvstendig og operativ arbeidsstil
 • Sterk kommunikator med samfunnsengasjement
 • Må trives i et hektisk miljø med ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger
 • Evne å opparbeide gode relasjoner til kolleger, ledere, samt andre samarbeidspartnere
 • Inngi tillit overfor kolleger i form av din fagkunnskap og væremåte

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende lederrolle i et ledende og velrennomert selskap
 • Sentral lederstilling hvor du får mulighet til å påvirke / utvikle funksjonen, menneskene og ambisjonen om vekst i selskapet.
 • En utviklende toppstilling med konkurransedyktige betingelser.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. Søknader og henvendelser behandles fortløpende.