Søk stillingen

Er du den drivende direktøren for teknologi og tjenesteutvikling som vil sikre at våre kunder får gode brukeropplevelser?

AtB har høye ambisjoner for framtiden og vi søker nå etter deg som vil være med på å skape nye mobilitetsløsninger, løfte vår satsning på framtidens nullutslippsteknologi til lands og til sjøs og videreutvikle våre digitale tjenester.

Vi søker en leder som er kommersielt og samfunnsmessig anlagt, og som evner å anvende IT- og digitaliseringskunnskap til å skape økt verdi for våre kunder. Vi utvikler tjenestetilbudet vårt gjennom å prøve ut nye mobilitetsløsninger, nye billettprodukter, ny teknologi og nye og bærekraftige løsninger for materiell og infrastruktur, samtidig som vi drifter eksisterende løsninger med store krav til kvalitet og stadig videreutvikling.

Vi ønsker oss deg som har solid ledererfaring på strategisk nivå – gjerne fra IT, forretningsutvikling eller ny mobilitet, og er genuint opptatt av fremtiden bærekraftsløsninger. Vi ser helst at du har høyere utdannelse, gjerne innen teknologi, du har høy gjennomføringsevne, et visjonært tankesett og motiveres av AtBs viktige samfunnsoppdrag. Du er også en person som har god organisatorisk forståelse. Med ditt pågangsmot evner du å bygge et kompetent og løsningsorientert team som sammen med deg vil jobbe for å nå de målene som er satt.

 

Avdelingens ansvarsområde omfatter;

 • Anvende kompetanse om IT, digitalisering, teknologi og forretningsutvikling for å skape økt verdi for våre kunder.
 • Koordinerende ansvar for oppdatering av AtB’s overordnede mobilitetsstrategi.
 • Utvikling av strategier for teknologi- og forretningsutvikling, basert på overordnet mobilitetsstrategi.
 • Skape mobilitetsløsninger ved gjennomføring av utviklings-, pilot- og utprøvingsprosjekter innenfor mobilitet- og teknologiutvikling.
 • Digital tjenesteutvikling og forretningsutvikling, herunder videreutvikling av tjenester basert på AtBs mobilitetsplattform og nye billettprodukter.
 • Løfte AtB sin satsning på fremtidens nullutslippsteknologi til lands og til sjøs ved å bygge kompetanse på nye og bærekraftige løsninger for materiell og infrastruktur.
 • Informasjonssikkerhet.
 • Drift av eksisterende tekniske systemer med store krav til kvalitet og videreutvikling.
 • At selskapets administrative IT-systemer og intern infrastruktur understøtter effektive arbeidsprosesser.
 • Sikre at AtB har gode prosesser og prosjektgjennomføring.
 • Budsjett- og resultatansvar for avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bygge og utvikle avdelingen i hht strategi og ny organisasjonsstruktur
 • Lede avdelingens arbeid med å utvikle og gjennomføre handlingsplaner for seksjonene i tråd med overordnet virksomhetsplan for AtB, strategiske planer og vedtatte prioriteringer, og iverksette rapporteringsrutiner i avdelingen i tråd med vedtatte krav
 •  Understøtte og samarbeide med andre avdelinger for å oppnå overordnede mål, deriblant sørge for at avdelingen kan delta i team på tvers og utviklingsprosjekter, samt forbedrings- og anskaffelsesprosjekter
 • Sikre oppbygging av tilstrekkelig og riktig kompetanse i avdelingen, og sikre tilstrekkelig deling av kompetanse internt i avdelingen og ellers i AtB
 • Personalansvar direkte og operativt for seksjonsledere og prosjektleder i avdelingen. Tydeliggjøre krav og forventninger til seksjonslederne og stimulere til videre utvikling
 • Sikre etterlevelse og rapportering vedr. informasjonssikkerhet
 • Rapportere status på avdelingens ansvarsområde til ledelsen
 • Budsjettere og rapportere på avdelingens kostnader og prosjekter
 • Arbeide ihht AtB`s verdier og bidra aktivt til et godt og attraktivt arbeidsmiljø i AtB

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen teknologi.
 • Bred erfaring innen teknologi, innovasjon eller forretningsutvikling.
 • Solid erfaring (5 – 10 år) med strategisk ledelse på høyt nivå.
 • Erfaring fra utvikling og drift av nye teknologiske løsninger og nye forretningsmodeller.

 

Personlige egenskaper og profil

 • Tydelige lederegenskaper, med evne til å motivere og engasjere og bygge et kompetent og løsningsorientert team.
 • Strategisk orientert og med god kommersiell forståelse.
 • Målrettet, strukturert og med høy arbeidskapasitet.
 • Helhetlig tilnærming til planlegging og operativ gjennomføring.
 • Sterke kommunikasjonsegenskaper.
 • Utpregede samarbeids- og relasjonsbyggende evner.
 • Analytisk, initiativrik og med sterk gjennomføringskraft.
 • Uredd og med mot til å utfordre og tenke nytt.
 • Forståelse for politiske prosesser og engasjement for AtBs samfunnsoppdrag

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag.
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.

 

Offentlig søkerliste
Rekruttering til stillingen er underlagt offentlighetsloven, og søkeliste vil bli offentliggjort.
Søker kan søke om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men dette kan ikke garanteres. Dersom søkeren har en rolle i offentligheten i dag, og stillingen er av en karakter som er av interesse for allmennheten, kan opplysningene offentliggjøres likevel.
Dersom en søker ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres, slik at han eller hun kan velge å trekke søknaden.
Search House AS sikrer all bruk og oppbevaring av sensitiv informasjon og persondata i samsvar med Datatilsynet og norsk lov.

For mer informasjon om Search House AS, se www.searchhouse.no