Søk stillingen

Vi søker direktør til en av Norges mest spennende kunstinstitusjoner. Vi er på jakt etter en leder med ambisjoner om å skape store kunstopplevelser for et bredt publikum. Direktøren må ha solid kunstfaglig kompetanse, omfattende oversikt over samtidskunsten og et bredt kunstsyn. Vi søker en dyktig leder som har gode kommunikasjonsferdigheter og er en dedikert relasjonsbygger. Direktøren er både den kunstfaglige og administrative lederen for kunsthallen, og må ha forståelse for så vel økonomi som personaladministrasjon og forholdet til offentlige og private støttespillere og næringsliv. Kunsthallen skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle institusjonen i henhold til vedtatte strategier, handlingsplaner og mål. Delta i utarbeidelsen av strategiske planer og profil i samarbeid med eiere, styre og stab
 • Fylle rollen som både kunstfaglig og administrativ leder for kunsthallen
 • Legge program i samråd med fagstab i tråd med definert mandat og å nå ut til et bredt publikum lokalt, regionalt og nasjonalt, med internasjonalt gjennomslag
 • Bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt utvikle samarbeidsprosjekter med kunstaktører, offentlige myndigheter, næringsliv og NTNU.
 • Sikre god økonomistyring med planlegging og fokus på resultat.
 • Arbeide aktivt for å øke egeninntjeningen gjennom offentlige tilskudd, bidrag fra private og ulike organisasjoner, samt publikum.
 • Legge et variert program med høy kunstfaglig kvalitet, og selv bidra til kuratering av utstillinger og prosjekter
 • Utvikle gode pedagogiske tilbud til prioriterte målgrupper
 • Etablere kunsthallen som samlingspunkt for publikum og kunstnere

Kvalifikasjoner

 • Høy kunstfaglig kompetanse
 • Relevant ledererfaring
 • God oversikt over norsk og internasjonal samtidskunst med et bredt kunstsyn
 • Relevant arbeidserfaring fra kunstfeltet – gjennom publikasjoner og/eller kuratorisk virksomhet
 • Utdannelse på universitetsnivå innen kunst, kunsthistorie eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Visjonær, strategisk og ambisiøs – skal være Kunsthallens fyrtårn!
 • Samlende, inkluderende og tydelig, med god rolleforståelse
 • Relasjonsorientert med etablert nettverk og evne til å videreutvikle dette
 • Entusiastisk, energisk og proaktiv
 • Målrettet, selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Åremål : Stillingen er en 6 års åremålsstilling

Språk : God fremstillings- og formidlingsevne på engelsk og norsk