Søk stillingen

Vi søker driftsdirektør til å lede og styrke selskapet. Som leder er du resultatorientert og en utpreget relasjons- og kulturbygger. Selskapet er i en viktig omorganiseringsfase så derfor ser vi etter en samlende leder som har gode kommunikasjonsferdigheter, god forretningsforståelse og som evner å realisere selskapets strategiske ambisjoner. Videre må driftsdirektør sikre lønnsom vekst gjennom god økonomistyring, samt et overordnet ansvar for teknisk utvikling og effektive og kvalitative leveranser. Vi tilbyr en spennende lederrolle innen et av Norges største kompetansemiljø innen aquaservice, gode påvirkningsmuligheter med korte beslutningsveier og konkurransedyktige betingelser.

Toppledelse – Kulturbygging – Havbruk

 

Ansvarsområder:

 • Utvikle selskapet i tråd med de strategiske ambisjonene
 • Videreutvikle og bygge et godt arbeidsmiljø, trivsel blant de ansatte og en god kultur i selskapet som ivaretar HMS, kompetanse og bedriftens mål.
 • Være nysgjerrig på teknologiske og produktmessig utvikling i bransjen og for kunder, slik at selskapet alltid kan tilby tjenester i tråd med kundens behov
 • Etablere nye relasjoner, forsterke eksisterende og sikre godt samarbeid med kunder, leverandører og offentlige myndigheter.
 • Sørge for at selskapets budsjetter nås og lede og disponere selskapets ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise en kontinuerlig forbedring.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra toppledelse
 • Ønskelig med bakgrunn fra havbruksnæringen/akvakultur

 

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og målrettet arbeidsstil, med en evne til å bevare overblikket og treffe de riktige beslutninger, selv under pressede situasjoner
 • Trives med høy aktivitet, har stor arbeidskapasitet og stayerevne
 • Ambisiøs, sulten og med ønske for å utvikle seg videre
 • Robust og klok, samt rolig og kontrollert under press
 • Markeds- og kundeorientert og evne til å tenke helhetlig og nytt
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge team

 

Vi tilbyr:

 • En spennende topplederrolle innen et av Norges største kompetansemiljø innen aquaservice
 • Lokal forankring, korte beslutningsveier og gode påvirkningsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidssted: Frøya

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase