Søk stillingen

Vi søker etter driftsingeniør til våre anlegg i Sør- og Midt-Norge. Som driftsingeniør vil du bli ansvarlig for å overvåke og opprettholde produksjonen, planlegge og organisere vedlikehold og følge opp personell ved anleggene. Vi ser etter deg som har driftserfaring fra fornybar energi, gjerne innen vannkraft og utdanning innen relevant fagområdet. Som person er du omstillingsdyktig og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi tilbyr en viktig stilling i et selskap med fokus på ren og fornybar energi og konkurransedyktige betingelser.

Vannkraft – Fornybar energi – Bærekraft

 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke og opprettholde produksjon ved alle anlegg, og oppfølging av daglig drift av kraftverkene i porteføljen
 • Etterlevelse og kvalitetssikring av instrukser og prosedyrer, samt opprettholde IT-sikkerheten knyttet til produksjonsanleggene
 • Planlegge, gjennomføre og søke forbedringer av vedlikehold og gi innspill til produksjons- og kostnadsbudsjettering for anleggene.
 • Ansvarlig for oppfølging av 1.linje personell og VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) på tildelte anlegg.
 • Oppfølging av anleggsspesifikk dokumentasjon og kontraktøravtaler på anlegg.
 • Representer BoS på en god måte ovenfor grunneiere og andre interessenter.

 

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis Bachelor innen elektro, mekanikk, hydrologi, automatikk, bygg eller tilstøtende fagområder
 • Relevant driftserfaring innen fornybar energi, helst vannkraft
 • Relevant erfaring kan veie opp for utdanning

 

Personlige egenskaper

 • Omgjengelig, med en positiv holdning og gode samarbeidsevner
 • Dynamisk og kan håndtere endringer i arbeidstid og oppgaver hvis øyeblikkelige behov oppstår
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Grundig, seriøs og ærekjær i din oppgaveløsning

 

Vi tilbyr

 • En viktig stilling i et selskap med fokus på ren og fornybar energi
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger