Søk stillingen

 

Vi søker kontakt med motiverte kandidater til en utfordrende lederstilling da nåværende Generalsekretær går over i ny rolle i Skytterforbundet. Stillingen krever at du har et stort engasjement for å bidra til å utvikle både topp og bredde innen Norges Skytterforbund Generalsekretæren er administrasjonens øverste leder og har hovedansvar for den daglige driften av forbundet, i tillegg til å være rådgiver og sekretær for forbundsstyret. Vi tilbyr en spennende lederstilling i et stort særforbund med stort utviklingspotensial og en viktig samfunnsrolle.

LEDELSE – UTVIKLING – MEDLEMSORGANISASJON

 

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse av forbundets administrasjon som i dag består av 11 dyktige medarbeidere inkludert trenere
 • Ansvarlig for at forbundets visjon og verdier etterleves, og at mål og strategier vedtatt av forbundsstyret og forbundstinget er førende for administrasjonens arbeid
 • Behandle organisasjon- og lovsaker
 • Bidra til å markedsføre skyttersporten både nasjonalt og internasjonalt
 • Kontakt med myndigheter, NIF, andre særforbund og internasjonale samarbeidspartnere
 • Kontakt med klubber, kretser, komiteer og forbundsstyret
 • Forberede saker for styret og følge opp vedtak fattet av styret
 • Lede arbeidet med idrettspolitiske utredninger og høringer
 • Sponsor og marked
 • Presse og media
 • Forvalting, budsjett og økonomistyring

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring, gjerne fra idrett eller andre frivillige, medlemsstyrte organisasjoner
 • Fordel med godt nettverk innen ulike deler av norsk idrett
 • Erfaring fra utvikling og endringsledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både i norsk og engelsk
 • Fordel med erfaring fra markedsføring og sponsorarbeid

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig person med samlende og inkluderende kraft
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Dyktig til å etablere og utnytte nettverk
 • God organisatorisk forståelse, gode samarbeidsevner og lederegenskaper

 

Norges Skytterforbund tilbyr:
Spennende lederstilling i et større særforbund som er i stor endring og utvikling, og som har en viktig samfunnsrolle. Engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige.
Stillingen er en åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er på Ullevål Stadion, Oslo. Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale