Søk stillingen

Orkdal Energi Varme AS er et selskap i Orkdal Energi-konsernet som produserer og leverer fjernvarme med basis fra spillvarme fra industrien. Selskapet er i vekst, blant annet gjennom nye industrietableringer på Orkanger, og skal styrke staben med en ny medarbeider.