Søk stillingen

Vi søker en leder med klare ambisjoner for videreutvikling av instituttet. Den som ansettes bør ha en samlende og engasjerende lederstil og et velutviklet nettverk hos helsefaglige samarbeidspartnere. Instituttleder tilsettes for en åremålsperiode på 4 år, og rapporterer til dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det tilbys også mulighet for en bistilling (inntil 20%) ved Helse Møre og Romsdal.

Arbeidsoppgaver

– Lede og utvikle Instituttet i henhold til vedtatte mål og handlingsplaner.
– Videreutvikle samarbeidet med både primær og spesialisthelsetjenesten.
– Utarbeide, i samarbeid med fakultetet, instituttets strategi og sørge for gjennomføring av denne.
– Representere og posisjonere instituttet både regionalt og nasjonalt.
– Legg til rette for god faglig utvikling med fokus på både undervisning og forskning.
– Påse at det utvikles en sterk forskningskultur som medfører økt forskningsaktivitet.
– Videreutvikle organisasjonens lærings og forskningsmiljø.
– Ha fokus på studentenes lærings- og arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

– Solid lederbakgrunn fra universitet, sykehus, helsetjeneste eller andre forskningsmiljøer.
– Doktorgrad innenfor et av instituttets fagområder.
– Bakgrunn fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere.
– Erfaring fra endringsledelse.

Utdanningsnivå

– Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

– Gode evner til kommunikasjon og formidling både internt og eksternt
– Inspirerende lederstil med pågangsmot og entusiasme.

Vi tilbyr

– En svært spennende lederstilling ved et institutt med ambisjoner.
– Mulighet for egenutvikling innen Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fakultetet har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse.
– Forskningen spenner fra grunnforskning til translasjonsforskning og anvendt forskning.

Stillingen som instituttleder lønnes i kode 1475, med minimum årslønn brutto kr 620 000,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For ytterligere informasjon, samt å søke stillingen se www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf 99 22 02 02 eller Jan Gunnar Storli tlf 924 12 800.