Søk stillingen

Vi søker en tydelig, samlende og tillitsskapende kommunedirektør til en kommune i vekst. Som kommunedirektør blir du kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom det politiske og administrative. Vi ser etter deg med relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, kunnskap og innsikt i kommunal og offentlig sektor, og gjerne erfaring fra utviklingsprosesser. Vi tilbyr en spennende topplederstilling og muligheter til å påvirke lokalsamfunnet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere en organisasjon med god faglig kompetanse som skal sikre gjennomføringskraft og god kvalitet på kommunale tjenester
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Sikre god målstyring, gjennomføring og resultatoppfølging av gode planprosesser med fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system, og en god støttespiller som evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak
 • Bygge en felles kultur
 • Etablere og utvikle nettverk mot reiseliv, næringsliv, Regionrådet i Hallingdal, kultur, frivillighet og øvrige offentlige organer

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, og med god økonomiforståelse
 • Dokumentere gode resultater som leder i kompleks virksomhet og med administrativ toppledererfaring
 • Må ha kunnskap om, og innsikt i kommunal og offentlig sektor og ha samfunnsforståelse
 • Fordel med kompetanse og erfaring fra utviklingsprosesser

 

Personlig egenskaper

 • Samlende og synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet.
 • Kommunedirektøren vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider gjennomføre prioriteringer på tvers av fagområder
 • Må være rollebevisst, både i forhold til politisk og administrativ ledelse, men også i egen rolle som leder, og kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett
 • Entusiastisk, handlekraftig person med stor integritet som tåler å stå i omstilling
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt
 • Være interessert i å etablere og utvikle positive nettverk, i dialog og relasjoner, både internt og eksternt

 

Vi tilbyr

 • En spennende topplederstilling i en kommune i vekst
 • Sammensatte og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.