Søk stillingen

Vi søker en kommersiell og sterkt kompetent leder til en faglig utfordrende og svært interessant jobb som konsernregnskapssjef. Du vil være ansvarlig for å lede vår økonomiavdeling, samt ekstern finansiell rapportering, herunder årsoppgjør og skatt. Stillingen innebærer blant annet å gi faglig støtte og rådgiving overfor økonomiavdelingene i de ulike selskapene, og økonomiledelsen i Kverva. Konsernregnskapssjefen har også det faglige ansvaret for IFRS i morselskapet og i gruppen.. Stillingen innebærer også betydelige muligheter for utvikling og påvirkning i et av de største investeringsselskapene innen marin sektor. Kverva har høy endringstakt og du vil i stillingen møte mange spennende problemstillinger og prosesser.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ferdigstille konsernregnskap for Kvarvkonsernet herunder ressursperson for – og kontakt med porteføljeselskaper
 • Besørge effektiv internrapportering av riktig kvalitet for Kvervakonsernet herunder årsrapport, kvartalsrapport og månedsrapport
 • Utarbeide årlige budsjetter og prognoser herunder også likviditetsoversikter
 • Skatt og myndighetsrapportering
 • Etablere en god back officeløsning for Kvervas kapitalforvaltningsteam
 • Utføre nødvendig gjennomgang og holde arkiv oppdatert til enhver tid
 • IKT støtte og IKT sikkerhet i samarbeid med ekstern partner
 • Kontaktpunkt inn mot revisjonsfirma
 • Personalansvar for 3-4 ansatte

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende stilling eller 5-10 års revisorerfaring.
 • Ledererfaring
 • Prosjektledelse
 • Høyere utdannelse innen økonomi / finans på høyskole eller universitetsnivå.

 

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og detaljorientert
 • Effektiv arbeidsstil og høy gjennomføringsevne
 • Strukturert og kvalitetsorientert
 • Evne å jobbe under høyt tempo og press
 • God kommunikasjon- og samarbeidsevne
 • Forretningsorientert

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt fagmiljø med hyggelige og motiverte kollegaer, der du vil ha gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.