Søk stillingen

Vi søker etter en kvalitetsansvarlig til å ha ansvar for og utvikle kvalitetsarbeidet knyttet til sikkerhetsstyring for våre båter videre. Som kvalitetsansvarlig vil du jobbe med alt fra drift og vedlikehold til revideringer og opplæring av ansatte. Vi ser etter deg som har hatt fartstid på båt, god kjennskap til sikkerhetsstyring om bord på mindre lasteskip og god kjennskap til norsk regelverk. Som person er du en dyktig lagspiller, glad i å være ute på båtene og arbeider systematisk og målrettet med en høy bevissthet rundt kvalitet og rutiner. Vi tilbyr en spennende hverdag i et dynamisk selskap, arbeid i Norges mest fremtidsrettede bransje og konkurransedyktige betingelser.

Havbruk – Sikkerhetsstyring – Aquaservice

 

 

Ansvarsområder

 • Ha et ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til sikkerhetsstyring for båter under 500 BT og sørge for et helhetlig styringssystem, samt samhandle med kvalitetsansvarlig HMS/IK-akvakultur og kvalitetsansvarlig KS-system
 • Drift og vedlikehold av selskapets sikkerhetsstyringssystem og SMS-manual, inkludert revideringer og distribuering av korrigeringer i systemet, samt oppfølging i bruken av systemet
 • Utarbeidelse og tilretteleggelse av kurs innenfor sikkerhetsstyrings-området og opplæring av brukere
 • Sørge for at interne og eksterne revisjoner blir utført, følge opp tilsyn utført på fartøy i aktuelle enheter, samt ha et overordnet ansvar for å følge opp fartøyenes sertifikater med hensyn til fornyelser og mellomliggende påtegninger i aktuelle enheter
 • CSO for fartøy som er ISSC sertifisert, revisjon og gjennomgang av skipets sikringsplan

 

Kompetanse

 • Fartstid på båt og kjennskap til sikkerhetsstyring på skip
 • God kjennskap til Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip eller ISM-koden
 • God kjennskap til norsk regelverk
 • Gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper innen MS Office
 • Kjennskap til KS-systemer vil være en fordel

 

Personlige egenskaper

 • En utadvendt dyktig lagspiller og relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter
 • Glad i å være ute på båtene og samarbeide tett med de som jobber der
 • Arbeider systematisk og målrettet og har høy bevissthet omkring kvalitet og rutiner
 • Strukturert og selvstendig, med gode samarbeidsevner
 • Er effektiv og arbeidsom, og evner å ha kontroll på flere prosjekt samtidig
 • Løsningsorientert, fleksibel og har stå-på-vilje

 

Vi tilbyr

 • Spennende hverdag i et dynamisk selskap ledende innenfor serviceoppdrag til havbruksnæringen
 • Arbeid i Norges mest fremtidsrettede bransje
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og muligheter for egenutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fri telefon og PC

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase