Søk stillingen

Vi søker etter en strategisk og gjennomføringsdyktig kvalitetssjef med erfaring fra liknende roller tidligere som kan bidra til å utvikle vårt HMS-arbeid og være en aktiv pådriver i forbedringsarbeidet i samarbeid med øvrige ledere. Som kvalitetssjef vil du være sentral i utarbeidelsen og videreutviklingen av våre styringssystemer innen HMS og utarbeide og følge opp handlingsplaner og revisjonsplaner. Vi ser etter deg som har kjennskap til sikkerhetsstyring og miljøstyring, som jobber strukturert og nøyaktig og som er god til å drive arbeidsprosesser og til å omsette ord til handling. Vi tilbyr en spennende og krevende lederstilling i et nyetablert rederi med lang historie og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og videreutvikling av styringssystemet herunder; dokumentstyringssystem, avvikssystem, revisjoner og risikovurderinger.
 • Utarbeide og følge opp handlingsplaner og revisjonsplaner
 • Rapportering av HMS-status til ledelse og styre
 • Holdningsskapende arbeid for å videreutvikle sikkerhetskulturen i rederiet
 • Være en aktiv pådriver i selskapets sikkerhets- og for forbedringsarbeid i samarbeid med øvrige ledere.
 • Bidra til erfaringsoverføring og etablering av beste praksis
 • Være selskapets representant i konsernets KS – forum
 • Selskapets utpekte person iht IMO 741(18) §4

Stillingen rapporterer til adm. direktør og er en del av rederiets ledergruppe

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende rolle
 • Erfaring med gransking av hendelser
 • Kjennskap til ISM – koden, og ISO 14001
 • Være fortrolig med bruk av IT-verktøy
 • Relevant høyere utdannelse, men erfaring kan til en viss grad kompensere for manglende formell utdannelse.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Har stort fokus på sikkerhet
 • Offensiv og utviklingsorientert
 • Evne og vilje til å jobbe strategisk og operativt innen HMS-området
 • Strukturert og nøyaktig
 • Ha evne til å jobbe i en hektisk hverdag
 • God til å drive arbeidsprosesser, og til å omsette planer til handling

 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende lederstilling i et nyetablert rederi med lang historie
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeidssted i moderne lokaler på Brattøra i Trondheim eller Brønnøysund

 

 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.