Søk stillingen

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk leder som vil være en del av ledelsen i SiMolde. Du får et overordnet og operativt ansvar for utviklingen av fremtidens økonomifunksjon samt intern administrasjonsdrift. Leder for økonomi og personal vil ikke ha eget personalansvar, men skal yte lederstøtte knyttet til HR- og personalrelaterte oppgaver. Vi ser etter deg  som vil utvikle, samt implementere digitale verktøy i tilknytning til eget ansvarsområde, har solid erfaring innen økonomistyring, og kan bidra til å sikre god beslutningsstøtte til styret, ledelsen og virksomhetsområdene våre. Vi tilbyr en spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.

Lederstøtte – Økonomistyring – IT

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for økonomifunksjonen, herunder finans og regnskap
 • Ansvar for økonomiske analyser og oppfølging av drift og lønnsomhetsberegninger som beslutningsunderlag for ledelsen og styret
 • Deltagelse i den strategiske forretningsutviklingen og rådgivning til ledelsen og styret
 • Rapportering til, og kontakt med ekstern revisjon, bank og myndigheter
 • Bistå direktør i daglig drift og administrasjon av selskapet
 • Overordnet ansvar for sentrale innkjøp og avtaleforvaltningen
 • Saksansvar for styresaker og styrepresentasjoner
 • HR Ansvar – lønn
 • Økonomisk oppfølging av ulike investeringsprosjekter
 • Deltager i strategiarbeidet og ansvarlig for budsjett- og prognosearbeidet
 • Implementering og videreutvikling av nye løsninger, inkludert effektivisering og digitalisering

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med ansvar for regnskap og økonomi og virksomhetsstyring
 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanning på masternivå, utdanningsnivå kan kompenseres med relevant erfaring
 • Bred erfaring innenfor overordnet virksomhetsstyring og rapportering
 • God systemforståelse for moderne ERP løsninger og bruk av digitale verktøy
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsprosesser
 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og evne til strategisk helhetsvurdering
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe operativt og praktisk
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrighet og interesse for å sette seg inn i nye områder og problemstillinger

 

Hva SiMolde kan tilby:

 • En stilling som gir deg muligheten til å arbeide strategisk i skjæringspunktet mellom økonomistyring og studentengasjement.
 • Ledelse i et miljø med engasjerte medarbeidere, ledere og studenter.
 • Store og interessante prosjekter
 • Et interessant og meningsfylt samfunnsoppdrag