Søk stillingen

 

Strategisk og målrettet leder for IT drift 

 

Digitalisering – ledelse – forretningsutvikling – samfunnsoppdrag

Ett av våre strategiske mål er å aktivt ta i bruk ny teknologi og digitalisering for å videreutvikle og forbedre våre tjenester, bedre kundeservice og utforske nye forretningsmuligheter. Med bakgrunn i dette har vi de senere årene gjort betydelige investeringer i en moderne skybasert digital plattform. I tillegg har vi satt ut leveransene knyttet til serverdrift, applikasjonsdrift og nettverksinfrastruktur for de aller fleste av løsningene våre.

Vi søker nå en utviklingsorientert leder IT Drift som vil lede et engasjert team på fem medarbeidere som har ansvaret for å videreutvikle og gjennomføre Sit sin IT-strategi. Dette betyr et totalansvar for drift, forvaltning og utvikling av IT-enheten herunder resultat-, fag- og personalansvar. Stillingen lokalisert i Trondheim og rapporterer til Direktør Forretningsutvikling og digitalisering.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for den samlede IT drift virksomheten i Sit
 • Delta aktivt i strategiarbeidet innen IT-området og gjennomføring av vedtatte strategier
 • Ansvar for innovasjon og forretningsutvikling innen IT området
 • Initiere og utvikle nye prosjekter iht. rammebetingelser
 • Personalansvar for ansatte i avdelingen.
 • Etablering og oppfølging av budsjett/prognoser i samarbeid med leder
 • Overordnet ansvar for en god og solid økonomistyring
 • Ansvar for anskaffelser og kontraktsforvaltning innenfor IT-området
 • Kontakt og samarbeide med alle enheter i Sit og øvrige samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra teknologisektoren
 • God forretningsforståelse og erfaring fra både operativ og strategisk ledelse
 • Høyere relevant utdanning, relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • God forretnings- og økonomiforståelse gjerne fra større selskaper / organisasjoner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner – norsk og gjerne engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Analytisk med god forretningsforståelse
 • Tar ansvar og initiativ
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Evne til å se egne arbeidsoppgaver i en større sammenheng, og finne løsninger som bidrar til utviklingen både i avdelingen og bedriften som helhet

 

Vi tilbyr

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver i en utviklingsorientert organisasjon
 • Ordninger for faglig og personlig utvikling
 • Et raust arbeidsmiljø bestående av kollegaer som jobber for å bidra til en arbeidshverdag som er inkluderende, trygg og åpen for alle
 • Fleksibel arbeidstid
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. Søknader og henvendelser behandles fortløpende.